7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Organizacja akcji promocyjnych i gier losowych

więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów prawnych i podatkowych regulujących organizację konkursów, loterii i programów lojalnościowych. Nabycie praktycznych umiejętności wyboru i oceny najlepszego narzędzia wspierającego sprzedaż
  umiejętne konstruowanie mechanizmów promocji i rozliczenia konkursów, loterii i programów lojalnościowych.

 • 1. Planowanie i przeprowadzanie akcji promocyjnych, loterii

  najczęściej realizowane skuteczne loterie, konkursy i programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa itd.
  preferencje i oczekiwania klientów
  budowanie lojalności klientów
  planowanie i wdrożenie akcji promocyjnych: budżet, czas, uzyskanie stosownych zezwoleń, odbiorcy.

  2. Wybór optymalnych form prowadzenia akcji promocyjnych

  wybór rodzaju akcji do konkretnej grupy docelowej
  wybór i dopasowanie sposobów i strategii działania
  wybór nagród
  nowoczesne technologie IT wspierające organizację akcji promocyjnych
  badanie efektywności prowadzonych akcji

  3. Aspekty prawne oraz podatkowe związane z akcjami promocyjnymi

  loterie promocyjne – aspekty prawne, zasady organizacji, podatki od nagród
  loterie audioteksowe – aspekty prawne, zasady organizacji, podatki od nagród
  konkurs promocyjny – aspekty prawne,, zasady organizacji, podatki od nagród
  program lojalnościowy – aspekty prawne, zasady organizacji, podatki od nagród

  4. Rodzaje nagród i konsekwencje ich wyboru w ujęciu podatkowym

  Nagrody rzeczowe
  Nagrody pieniężne
  Nagroda rzeczowo-pieniężna
  Karty rabatowe, bonusy oraz vouchery

  5. Podatki od nagród – opodatkowanie uczestnika akcji promocyjnej

  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Warunki zwolnienia z opodatkowania
  Dokumentacja potrzebna dla uczestnika akcji promocyjnej – PIT 8C, PIT 11

  6. Opodatkowanie organizatora akcji promocyjnej

  Podatek dochodowy: jakie wydatki są zaliczane i jakie nie są zaliczane do kosztów podatkowych
  Podatek VAT oraz wyłączenia z opodatkowania VAT; odliczenia podatku VAT naliczonego
  Przekazania nieodpłatne oraz poniżej wartości rynkowej
  Dokumentacja potrzebna dla organizatora akcji promocyjnej w zakresie podatku dochodowego i VAT

  7. Konstruowanie mechanizmów i dokumentów dotyczących akcji promocyjnych, loterii

  loterie
  przygotowanie Wniosku, Regulaminu Loterii, Regulaminu Pracy Komisji, prawidłowego wzoru gwarancji bankowej, pełnomocnictw, pokwitowań wydania nagród laureatom
  konkursy
  przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Konkursu, prawidłowych protokołów z rozstrzygnięcia, pokwitowań wydania nagród zwycięzcom konkursu
  programy lojalnościowe
  przygotowanie bezpiecznego Regulaminu Programu, wydanie nagród zwycięzcom programu

  8. Rozliczanie oraz zamykanie akcji promocyjnych, loterii

  przygotowanie sprawozdań i rozliczeń akcji promocyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych
  odpowiedzialność organizatora akcji

  9. Ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych

  organy kontrolujące
  ryzyka związane z prowadzeniem akcji promocyjnych
  odpowiedzialność karna za stwierdzone nieprawidłowości w organizacji, przeprowadzeniu akcji promocyjnych

 • Tak

 • Warsztaty połączone z wykładami

 • - dyrektorów marketingu
  - menedżerów ds. programów lojalnościowych
  - dyrektorów ds. trade marketingu
  - specjalistów ds. promocji i marketingu
  - brand menedżerów

Mateusz Franke
Radca prawny, senior associate w kancelarii Maruta Wachta sp.j., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonej we współpracy z Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa reklamy i promocji, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Na co dzień doradza działom marketingu i agencjom reklamowym m.in. w zakresie organizacji akcji promocyjnych, gier losowych, ochrony danych osobowych w działalności marketingowej czy podatkowych aspektów działalności reklamowej i promocyjnej.

Szkolenia o podobnej tematyce