28 Godzin, 4 Dni

[ORA-STRO] Oracle 11g XE - Strojenie baz danych (4 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie przekazuje zaawansowaną wiedzę z zakresu strojenia bazy danych oraz instancji Oracle.

  Przekazuje szerzy obraz rzeczywistości w jakiej musi poruszać się świadomy

  administrator/architekt baz danych.

  Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik:

  -posiada bogatą wiedzę z zakresu strojenia bazy danych oraz instancji Oracle,

  -potrafi rozwiązywać skomplikowane problemy wydajnościowe,

  -potrafi rozwiązywać problemy wydajnościowe,

  -potrafi analizować raporty AWR, ASH oraz wyciągać z nich odpowiednie wnioski,

  -proaktywnie analizuje stan bazy i zapobiega problemom,

  -potrafi analizować zapytania SQL,

  -potrafi wpłynąć na plan działania optymalizatora.

 • 1. Wstęp do strojenia.
  a) potrzeby oraz cele optymalizacji
  b) subiektywne podejście do rezultatów optymalizacji
  2. Narzędzia wspomagające strojenie bazy danych oraz instancji Oracle
  a) alert log oraz pliki śladu
  b) podstawowe widoki systemowe
  c) instalacja
  d) statystyki oraz zdarzenia
  3. AWR( Automatic Workload Repository) oraz Statspack
  a) wstęp
  b) AWR / STATSPACK / SQL * Plus - raportowanie
  c) snapshots
  d) baselines
  e) adaptive thresholds
  f) ADDM
  g) AHS
  h) model czasowy
  4. Konfiguracja zasobów sieciowych
  a) konfiguracja oraz parametryzacja ORACLE NET
  b) konfiguracja oraz parametryzacja procesu nasłuchu
  c) możliwości konfiguracji procesu nasłuchu
  5. Monitorowanie bazy danych oraz instancji
  a) mechanizmy monitorowania bazy danych oraz instancji
  b) monitorowanie sesji oraz ich śledzenie
  c) narzędzia wspomagające monitorowanie oraz strojenie( tkproff, trcroute)
  6. Wyszukiwanie problemów wydajnościowych
  a) metody wykrywania
  b) rozwiązywanie problemów
  c) narzędzia wspomagające monitoring wydajności bazy danych oraz instancji
  d) perspektywy słownika danych
  7. Strojenie zasobów systemu operacyjnego
  a) parametryzacja pod kątem typu bazy danych( OLTP, OLAP, General purpose)
  b) parametryzacja pod kątem dostępności bazy danych oraz systemu operacyjnego
  8. Strojenie zasobów sieciowych
  a) parametryzacja ORACLE NET
  b) parametryzacja procesu nasłuchu
  9. Strojenie zasobów pamięciowych
  a) zarządzanie pamięciami PGA i SGA oraz ich komponentami
  b) konfiguracja komponentów pamięci SGA oraz PGA
  c) monitorowanie pamięci( perspektywy systemowe, narzędzia systemu operacyjnego)
  d) ASMM – automatic system memory management
  10. Strojenie zasobów dyskowych
  a) blok danych - parametryzacja
  b) strojenie przestrzeni tablic
  c) strojenie przestrzeni UNDO, TEMOPORARY
  d) strojenie zasobów wejścia - wyjścia
  e) parametryzacja bazy danych oraz instancji pod kątem wydajności operacji wejściawyjścia
  11. Blokady
  a) monitorowanie
  b) rodzaje blokad
  c) blokady na poziomie logicznym oraz fizycznym
  d) rozwiązywanie problemów blokad
  12. Polecenia SQL - rozwiązywanie problemów wydajnościowych
  a) monitorowanie poleceń SQL
  b) statystyki dla poleceń SQL
  c) plan wykonania poleceń SQL
  d) optymalizator kosztowy / regałowy
  e) hinty
  f) wpływ na działanie optymalizatora( parametry systemowe bazy danych)
  g) SQL Profile
  h) SQL Access Advisor
  13. Strojenie mechanizmów tworzenia kopi zapasowej oraz odzyskiwania bazy danych
  a) rodzaje kopi bezpieczeństwa
  b) backup „zimny”
  c) backup „gorący”
  d) baza typu STANDBY( metody dostępności)
  e) tryb ARCHIVELOG i NOARCHIVELOG
  f) strojenie procesów archiwizacji( pliki REDO oraz parametry archiwizacji).

 • Imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.

  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych Oracle oraz architektów pragnących

  zgłębić swoją wiedzę z zakresu strojenia.

  Minimalne wymagania wstępne:

  -umiejętność poruszania się po systemach klasy Windows,

  -znajomość baz danych Oracle na poziomie średniozaawansowanym,

  -znajomość SQL oraz PL / SQL na poziomie średniozaawansowanym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Damian Zalewski

Szkolenia o podobnej tematyce