7 Godzin, 1 Dni

Opodatkowanie leasingobiorcy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Leasing w ujęciu cywilnoprawnym
  -Istota leasingu
  -Najczęściej spotykane rodzaje leasingu
  -Leasing a kredyt

  Koszty związane z zawarciem umowy leasingu

  Raty leasingowe – kiedy koszt

  Amortyzacja leasingowanych środków trwałych
  -Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych
  -Sposoby amortyzacji
  -Amortyzacja leasingowanego środka trwałego niezdatnego do użytku

  Wydatki związane z używaniem przedmiotu leasingu

  Zakończenie umowy leasingu i co dalej?
  -Zakończenie w planowanym terminie
  -Zakończenie przed upływem okresu leasingu
  -Opłaty ponoszone po zakończeniu umowy leasingu

  Leasing przez granicę

  Leasing w podatku od towarów i usług
  -Kiedy dostawa a kiedy usługa
  -Obowiązek podatkowy u leasingodawcy
  -Miejsce świadczenie umowy leasingu
  -Dokumentowanie leasingu
  -VAT naliczony i należny

  Leasing samochodów – przepisy i praktyka

  Leasing nieruchomości

  Zmiana umowy leasingu – konsekwencje podatkowe

  Wpływ zawarcia umowy leasingu na inne obciążenia podatkowe stron

 • wykłady, konsultacje indywidualne

 • 690 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce