8 Godzin, 1 Dni

OKREŚLANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW

więcej terminów () mniej terminów
 • Sukces firmy to przede wszystkim sukcesy poszczególnych pracowników, a inwestycja w ludzi to inwestycja w przyszłość. Jak mądrze wykorzystać zasoby personalne firmy, budując zespół zaangażowanych w swoją pracę specjalistów to jedno z wielu zagadnień poruszanych

  na naszym szkoleniu.  Nabyte umiejętności i korzyści dla uczestników:

  • Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat osobistych potrzeb szkoleniowych a także potrzeb szkoleniowych współpracowników,

  • Uczestnicy nabędą umiejętność trafnego określania potrzeb szkoleniowych a także zanalizują potrzeby w oparciu o wizję i misje firmy ,

  • Szkolenie umożliwi wykorzystanie zdobytych informacji w celu określenia kompetencji oraz indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników,

  • Szkolenie dostarczy merytorycznej wiedzy potrzebnej do weryfikacji potrzeb szkoleniowych na poszczególnych stanowiskach pracy.

 • • Szkolenia a polityka kadrowa firmy ,
  • Proces badania potrzeb szkoleniowych ,
  • Analiza potrzeb w oparciu o wizję i misję firmy ,
  • Weryfikacja oraz podział potrzeb – szkoleniowe oraz nie-szkoleniowe
  • Techniki i narzędzia analizy potrzeb i efektywności szkoleń
  • Ankieta jako podstawowy materiał weryfikujący umiejętności pracowników
  • Określenie kompetencji „idealnego pracownika”
  • Weryfikacja potrzeb szkoleniowych na poszczególnych stanowiskach pracy.

 • Imienny CERTYFIKAT ukończenia szkolenia Centrum Doradczo-Szkoleniowego Izar

 • Mini coaching – program szkolenia realizowany jest w małych grupach od 4 do 6 uczestników. Trening zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników, w tym dyskusje i grupowe rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról, pracę indywidualną, gry symulacyjne. Uzupełnieniem warsztatów są mini wykłady wspomagane środkami wizualizacji, co pozwala na odniesienie wiedzy teoretycznej bezpośrednio na praktykę. W treningu wykorzystuje się nagrywanie i analizę video. Mała ilość uczestników zapewnia wysoki poziom szkolenia, a co za tym idzie podwyższa jego efektywność.

Anna Tchórzewska

Psycholog, absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Doradca personalny (czteroletnie doświadczenie w zakresie rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego oraz rekrutacji i obsługi leasingowej pracowników produkcyjnych metodą staffing z elementami AC dla takich firm jak: Take It Doradztwo Personalne Serwices Sp. z o.o. Agencja Pracy Czasowej), Trener psychologii menadżerskiej (współpraca z Akademią Ekonomiczną w Katowicach), Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla strategicznych klientów firmy.

Szkolenia o podobnej tematyce