5 Godzin, 1 Dni

Odpowiedzialność za wyroby:

3,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami odpowiedzialności za wyroby, zasadami zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów wynikającymi z przepisów prawa oraz wymogami klientów

 • 1. Kontekst europejski bezpieczeństwa wyrobów. (1 godz.)
  2. Przepisy prawa Europejskiego – dyrektywy nowego podejścia regulacje zasady oznakowania CE. (1,5 godz.)
  3. Ustawodawstwo Polskie – odpowiedzialność dostawcy za szkody, skutki wynikające z niewłaściwej jakości. (1,5 godz.)
  4. Rola norm: ISO 9001, QS 9000, TS 16949, VDA 6.1, w zapewnieniu bezpieczeństwa wyrobu. (1 godz.)
  5. Odpowiedzialność: dostawca – odbiorca, akcje nawrotowe (1 godz.)

  Treść szkolenia:
  W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady odpowiedzialności Producenta / Dostawcy za produkt oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu (oznakowanie CE), w kontekście Polityki konsumenckiej Unii Europejskiej.
  Omówione zostaną zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności za wyrób:
  • Obowiązujące w Unii Europejskiej akty prawne, (m.in. Dyrektywy 92/59/EWG, 85/189/EWG i dokumenty związane),
  • Wynikające z nich wymagania prawa polskiego
  • Związane z nimi zasady wynikające z jednolitych przepisów ONZ.
  W kolejnej części szkolenia zostaną omówione wymagania w stosunku do dostawców / producentów, związane z ich reakcją na wykrycie niebezpieczeństwa związanego z użytkowaniem dostarczonego na rynek wyrobu
  Zostanie także przedstawiony kontekst zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów przez producentów / dostawców, wynikający z norm VDA 6.1, QS9000, ISO 9001:2000.

 • Zaświadczenia

 • Wykład + ćwiczenia

 • 3 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Ilość osób do przeszkolenia (ilość grup), zakres prac szkoleniowo - doradzczych w firmie, staż (od kiedy współpraca).

 • 3 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Ilość osób do przeszkolenia (ilość grup), zakres prac szkoleniowo - doradzczych w firmie, staż (od kiedy współpraca).

Szkolenia o podobnej tematyce