12 Godzin, 2 Dni

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Jak uniknąć kar UOKiK.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Szkolenie to dotyczy przekrojowych zagadnień związanych z zakazanymi przez prawo ochrony konkurencji porozumieniami zawieranymi przez przedsiębiorców w umowach handlowych i oparte będzie na przykładach zapisów porozumień uznanych za zakazane przez organy antymonopolowe polskie i wspólnotowe. Całość poprowadzi radca prawny – właściciel kancelarii prawnej. W toku szkolenia przedstawi on Państwu praktyczną wiedzę dotyczącą fundamentów prawa ochrony konkurencji oraz postępowania przed organami ochrony konkurencji, zdobytą miedzy innymi podczas kilkuletniej pracy zawodowej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jako coroczny prelegent Kongresu Prawa Konkurencji, a także uczestnik wielu międzynarodowych sympozjów i konferencji, takich jak między innymi „Competition Law & Intellectual Property” oraz „Antitrust and Unfair Competition Forum”, odbywających się kolejno w Londynie i Brukseli, podzieli się z Państwem wiedzą nie tylko z zakresu niedozwolonych porozumień, ale również pozostałego zakresu objętego prawem ochrony konkurencji. Celem szkolenia jest wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę, która pozwoli uniknąć lub zminimalizować ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kar za naruszenie prawa ochrony konkurencji. Kary nakładane przez Prezesa UOKIK mogą sięgać nawet 10% obrotu za rok poprzedzający nałożenie kary.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce