0 Godzin, 1 Dni

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami norm serii PN-EN 62305

więcej terminów () mniej terminów
 • Warszawa, ul.Łotewska 9a

  godz. 1000-1600

  1 grudnia 2011  Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Sowa pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego zakres zainteresowań zawodowych obejmuje: zagadnienia ochrony odgromowej obiektów budowlanych, przepięciowej urządzeń i systemów elektronicznych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz wysokonapięciowej techniki pomiarowej. Działa aktywnie w międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych.

 • Cel szkolenia:

  omówienie nowości wprowadzanych przez normy serii PN-EN 62305,
  przedstawienie zasad projektowania i wykonania instalacji piorunochronnej na różnego rodzaju obiektach budowlanych,
  wewnętrzna ochrona odgromowa - urządzenia do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych.

  Przewidywany program:

  1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Omówienie podstawowego zakresu nowych norm serii
  PN-EN 62305. Podstawowe parametry prądu piorunowego. Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez prądy piorunowe.
  1. Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych. Ocena zagrożenia stwarzanego przez prąd piorunowy, określanie poziomów ochrony zgodnie z PN-ENSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.
  2. Zewnętrzna ochrona odgromowa różnorodnych obiektów budowlanych. Zasady tworzenia instalacji piorunochron­nej. Materiały. Zwody, przestrzenie chronione, odstępy ochronne, uziomy obiektów budowlanych.
  3. Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Normy i zalecenia. Ogólne zasady tworzenia stref ochronnych.
  4. Urządzenia do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych elementem ochrony odgromowej. Normy i zalecenia. Zasady doboru i montażu urządzeń ograniczających przepięcia.
  5. Urządzenia do ograniczania przepięć w obwodach sygnałowych.
  6. Przykładowe rozwiązania ochrony odgromowej typowych obiektów i systemów ochrony przed przepięciami w instalacjach niskonapięciowych.

 • Certyfikat Akademii Wiedza i Praktyka

Szkolenia o podobnej tematyce