7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 16

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Warszawa Termin pewny 590,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 590,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Zakopane Trwa nabór 590,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi GIODO z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od maja 2018 r.

 • Program szkolenia:

  Ochrona danych osobowych – wprowadzenie

  Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
  Ochrona danych osobowych w prawie UE


  Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

  Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
  Instrukcja zarządzania systemem informatycznym- podstawowe cechy
  Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych
  Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich
  Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?


  Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

  Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
  Przechowywanie danych
  Dokumentacja


  Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w zatrudnieniu

  Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników.
  Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych
  Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych


  Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych  Zasady ochrony danych osobowych

  zasada legalności oraz zasada celowości
  zasada adekwatności
  zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania


  Jak przygotować się do wdrożenia przepisów Rozporządzenia UE ( RODO )

  Wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania” w określonych w rozporządzeniu przypadkach.
  Wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania”, określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów.
  Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach.
  Wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego „inspektora ochrony danych” (odpowiednika ABI).
  Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.
  Obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”.
  Wprowadzenie nowych kar pieniężnych nakładanych w trybie administracyjnym za naruszenia określonych przepisów ochrony danych osobowych sformułowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nawet do 20 milionów euro.
  Wprowadzenie określenie definicji takich czynności jak „profilowanie”, „pseudonimizacja”.
  Zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie).
  Nowe definicje:
  Profilowanie
  Pseudonimizacja
  Dane dotyczące zdrowia
  Dane genetyczne
  Dane biometryczne
  Pojęcie jednostki


  Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych  Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 • Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 • Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 • 590,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce