7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 16

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie z ochrony danych osobowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi GIODO z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od maja 2018 r.

 • Program szkolenia:

  Ochrona danych osobowych – wprowadzenie

  Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
  Ochrona danych osobowych w prawie UE
  Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

  Wyznaczenie Inspektora Ochrony danych Osobowych
  Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych
  Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

  Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
  Przechowywanie danych
  Dokumentacja
  Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w zatrudnieniu

  Wymogi Rodo, a rekrutacja pracowników.
  Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych
  Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  „Rodzaje” danych osobowych:

  Szczególna kategoria danych osobowych – dane wrażliwe
  Dane osobowe – zwykłe, sensytywne, w tym biometryczne.
  Legalność przetwarzania danych osobowych:

  zgoda
  zawarcie umowy
  realizacja obowiązku prawnego
  ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej
  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  prawnie uzasadnione interesy ADO
  Zasady przetwarzania danych osobowych:

  zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
  zasada minimalizacji danych,
  zasada prawidłowości danych,
  zasada ograniczenia przechowania danych,
  zasada integralności i poufności danych,
  zasada rozliczalności.
  Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

  Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 • Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 • Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce