16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne).

4 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • -uzyskanie wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w urzędach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach prywatnych,
  -wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych terminów prawniczych dotyczących ochrony danych osobowych,
  -zwiększenie świadomości problematyki związanej z ochroną danych osobowych u pracowników, zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w toku kontroli GIODO,
  -zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych,
  -omówienie sposobów prowadzenia i aktualizacji dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronę danych osobowych,
  -ugruntowanie wiedzy na temat rejestracji zbiorów danych osobowych,
  -omówienie sposobów rozwiązywania konfliktów z interesantami w zakresie ochrony danych osobowych,
  -uzyskanie gruntownej wiedzy na temat odpowiedzialności pracowników urzędów administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie danych osobowych przez ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

  I. Uwarunkowania prawne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych
  1. Uwarunkowania prawne (stosunek do innych ustaw)
  2. Uwarunkowania techniczne i środowiskowe
  3. Uwarunkowania organizacyjne
  4. Założenia przyjęta dla potrzeb szkolenia

  II. Przygotowanie do wdrożenia ochrony danych osobowych
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Obowiązki administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych
  Test
  3. Co podlega inwentaryzacji?
  4. Dokumentacja przetwarzania danych
  5. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji –
  -Kto może być ABI?
  -Podległość służbowa ABI
  -Obowiązki administratora danych związane z wyznaczeniem ABI
  -Zadania ABI

  III. Wdrożenie ochrony danych osobowych
  1. Wyznaczenie ABI
  2. Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych
  3. Wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  4. Podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  5. Dostosowanie systemów informatycznych do wymagań określonych w przepisach prawa
  6. Zaprowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  7. Opracowanie klauzul zgody oraz klauzul informacyjnych
  Ćwiczenia warsztatowe
  8. Zgłoszenie zbiorów danych osobowych
  Ćwiczenia warsztatowe
  9. Wdrożenie zabezpieczeń technicznych
  Ćwiczenia warsztatowe

  IV. Monitorowanie stanu ochrony danych osobowych
  1. Tryb i sposób sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie
  2. Tryb i sposób nadzorowania opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej zawartych
  3. Przygotowywanie sprawozdań dla GIODO
  4. Przygotowanie do kontroli GIODO
  Ćwiczenia warsztatowe (rozszerzenie zakresu kontroli)
  5. Dostęp do obszarów przetwarzania danych osobowych osób trzecich
  6. Podnoszenie świadomości ochrony danych osobowych
  7. Udostępnianie danych osobowych, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej
  8. Likwidacja komórek organizacyjnych i przenoszenie danych osobowych

  V. Podsumowanie warsztatów - dyskusja moderowana.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  1090 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1337 zł netto (+23% Vat)
  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań
  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, kadry kierowniczej i pracowników urzędów administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych jak również dla administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w organizacji. Serdecznie zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

 • 4500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Łukasz Czarnecki

Szkolenia o podobnej tematyce