6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Ochrona danych osobowych w praktyce

więcej terminów () mniej terminów
 • Główne korzyści:
  • Wiedza i umiejętności w zakresie
  o Legalnego przetwarzania danych osobowych
  o Zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych

 • Zakres tematyczny: Każdego z nas charakteru ją dane osobowe, definiujące naszą tożsamość. Czy są one bezpieczne? Praktyczny warsztat pozwoli przećwiczyć postępowanie w zakresie danych osobowy, aby zapewnić im bezpieczeństwo i zapewnić ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

  Ramowy program:
  1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
  2. Prawo do ochrony danych osobowych
  3. Przerwa
  4. Zasady legalnego przetwarzania danych osobowych
  5. Przerwa
  6. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
  7. Podsumowanie

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Omówienie trenerskie, prezentacje, dyskusje, Burza mózgów, praca w grupach, praca w parach

 • Osoby pełniące funkcje administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji, osoby wykonujące zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ryszard Jurkowski

Szkolenia o podobnej tematyce