0 Godzin, 1 Dni

grupa max.

Ochrona Danych Osobowych od A do Z - nowe przepisy

Trwa nabór 770,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • bezpośrednie wsparcie w realizacji strategii zarządzania danymi w organizacji,
  przekazanie najefektywniejszych praktyk rynkowych w zakresie budowy i prowadzenia efektywnego i bezpiecznego systemu ochrony baz i danych osobowych,
  umożliwienie Administratorom Bezpieczeństwa Informacji tworzenia systemu dostosowanego do specyfiki firmy, zgodnego z najnowszymi przepisami, wspierającego organizację w realizacji jej celów.

 • 09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
  09.30 Rozpoczęcie szkolenia

  Obecny stan prawny, czyli dlaczego RODO musiało się pojawić?

  Czym jest RODO?
  Obecnie obowiązujące akty prawne mające znaczenie dla ochrony danych (Dyrektywa 95/46/WE, ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy)
  Największe problemy, które pojawiły się przy okazji stosowania dotychczasowych przepisów
  Działania podejmowane w celu uchwalenia RODO
  Najważniejsze zmian, które wprowadza Rozporządzenie

  RODO – jeden akt prawny, ale czy jedyny, który bierzemy pod uwagę?

  Motywy i wytyczne GR
  Ustawy krajowe dostosowujące RODO
  Wytyczne organów nadzorczych
  Kodeksy branżowe
  Międzynarodowe normy bezpieczeństwa
  Orzecznictwo
  Doktryna

  Zakres stosowania RODO i jego znaczenie

  Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny
  Dlaczego zakres stosowania jest jedną z kluczowych kwestii?

  Zasady przetwarzania danych osobowych

  Omówienie podstawowych zasad ochrony danych
  Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych: dane osobowe – zwykłe i sensytywne, administrator, procesor (podmiot przetwarzający), Inspektor Ochrony Danych, organ nadzorczy, przetwarzanie danych, udostępnienie a powierzenie
  Zasady przetwarzania w UODO i RODO

  Kiedy możesz przetwarzać dane, czyli czy zawsze należy pytać o zgodę?

  Przesłanki przetwarzania danych osobowych
  Nowe wymogi dotyczące zgody
  Zgoda dziecka
  Przykładowe klauzule zgody

  Nowe prawa osób, których dane dotyczą, czyli z jakimi obowiązkami będzie musiał zmierzyć się administrator

  Prawo do uzyskania kopii danych
  Prawo do bycia zapomnianym
  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Prawo do przenoszenia danych

  Nowe oblicze obowiązku informacyjnego

  Jak było na gruncie UODO, jak jest ja gruncie RODO?
  Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

  Ocena skutków dla ochrony danych – nowy obowiązek o wielkim znaczeniu

  Co RODO i wytyczne GR mówią o ocenie skutków?
  Na czym polega ocena skutków dla ochrony danych?
  Podstawowe elementy oceny
  Kiedy należy przeprowadzić konsultacje z organem nadzorczym
  Dlaczego ten obowiązek jest taki ważny?

  Dlaczego poziom ryzyka ma znaczenie?

  Poziomy ryzyka w RODO
  Problemy związane z oceną ryzyka
  Znaczenie oceny ryzyka
  Przykłady analizy ryzyka

  Wpływ RODO na organizację

  Jakie znaczenie ma RODO dla organizacji – marketing, HR, kadry, obsługa klienta, IT, dział prawny i inne
  Jak należy przygotowywać projekty, które zakładają przetwarzanie danych?
  O czym powinni wiedzieć pracownicy? - czyli upoważnienia, zasady i szkolenia

  Zasady privacy by design i privacy by default

  Co oznaczają te zasady?
  Jak wygląda ich stosowanie w organizacji – przykłady

  Powierzenie przetwarzania danych

  Kiedy trzeba powierzyć dane?
  Umowy powierzenia na gruncie RODO
  Nowe prawa i obowiązki administratora i procesora
  O czym należy pamiętać konstruując umowy? – audyty, naruszenia, odpowiedzialność podpowierzenie

  Bezpieczeństwo przetwarzania wg RODO

  Co RODO mówi o zabezpieczeniu przetwarzania danych?
  Kiedy dane są bezpieczne?
  Czy środki bezpieczeństwa wdrożone obecnie są wystarczające?

  Zgłaszanie naruszeń

  Koncepcja notyfikacji naruszeń w UE
  Obowiązki wobec organu nadzorczego
  Powiadamianie osoby, której dane dotyczą

  Czy Inspektor Ochrony Danych to nowy ABI?

  IOD i ABi – podobieństwa i różnice
  Czy zawsze trzeba powołać inspektora ochrony danych

  Transfer danych osobowych

  Kiedy mówimy o przekazywaniu danych do państw trzecich?
  Jakie są zasady transferowania?
  O czym trzeba pamiętać transferując dane?

  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

  Prawo do odszkodowania
  Administracyjne kary pieniężne – wysokość kar i warunki nakładania

  Podsumowanie szkolenia i dyskusja

 • Otrzymane po skończeniu szkolenia.

 • Szkolenie adresowane jest dla osób:

  pełniących nadzór nad systemem ochrony danych osobowych,
  nowo mianowanych ABI i osób zajmujących się na co dzień bazami danych,
  osób zajmujących się wykorzystywaniem baz danych w celach komercyjnych.

 • 770,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, poczęstunek podczas przerwy

Marcin Serafin, Małgorzata Kurowska, Anna Turek, Katarzyna Wieland, Natalia Kalinowska, Sławomir Kowalski

Szkolenia o podobnej tematyce