Oceny oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Oceny oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

  Wprowadzenie.
  Zasady stosowania prawa UE.
  Charakter, cele i rola procedury oceny oddziaływania na środowisko
  Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania dotacji z UE.

  Ocena oddziaływania na środowisko.
  Źródła obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Transpozycja przepisów wspólnotowych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.
  Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko
  Miejsce decyzji o ocenie odziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
  Karta informacyjna przedsięwzięcia , jego charakterystyka
  Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Organy właściwe do uzgadanian i opiniowania
  Status procesowy, zakres i dopuszczalne ograniczenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia
  Treść decyzji
  Charakter prawny decyzji
  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

  Udział społeczeństwa jako element procedury oceny oddziaływania na środowisko
  Prawo UE – dyrektywa 35/2003/WE
  Procedura wg prawa krajowego

  Stan obecny i propozycje zmian. Przykłady z praktyki.

  Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.

  Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.
  Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji.

  W ramach szkolenia zamkniętego zapewniamy:
  Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
  Raport poszkoleniowy
  Materiały szkoleniowe
  Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
  Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
  Możliwość kontaktu z trenerem po zakończonym szkoleniu

  Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
  Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i ekspetrów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

  Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie. Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.

  Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności.

  Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości.

  Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!
  Grupa Szkoleniowa S O L B E R G

  tel: +48 (33)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax: +48 (33)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  e-mail: biuro[@]solberg-szkolenia.pl

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce