18 Godzin, 2 Dni

OCENIANIE BEZ OBCIĄŻENIA- CZYLI O WZORACH PROWADZENIA OCEN PRACOWNIKÓW

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Prezentacja zasad prawidłowego konstruowania ocen pracowników oraz niebezpieczeństw, które ten proces mogą zakłócać. Podstawą teoretyczną jest koncepcja Analizy Transakcyjnej, która w znaczący sposób ułatwia menedżerom opis zachowań innych ludzi i przeprowadzenie oceny.

  - Przygotowanie menedżerów do prowadzenia ocen pracowniczych lub udoskonalenie ich umiejętności w tym zakresie.

  - Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów oceniających z podwładnymi, których efektem jest zwiększenie motywacji i zaangażowania w pracę oraz ustalenie potrzeb rozwojowych indywidualnych oraz całego zespołu.

 • Po co oceniamy pracownika, czyli o znaczeniu tego procesu dla budowania kultury organizacyjnej
  - Znaczenie oceny z punktu widzenia przełożonych i osób zarządzających firmą;
  - Ocena jako czynnik motywujący i wspomagający rozwój, czyli znaczenie oceny dla samego ocenianego.

  Psychologiczne i społeczne aspekty procesu oceniania, czyli o tym, że przez cały czas oceniamy siebie i innych, i co z tego wynika
  - Przekonania przełożonego o pracownikach, czyli o ocenach, które potwierdzają nasze przekonania;
  - Samospełniające się proroctwo i jego moc potwierdzająca nastawienie;
  - Wpływ nastawienia i stanu emocjonalnego oceniającego na wyniki oceny;
  - Co oceniamy, czyli o istotnych kompetencjach i o tym jak je zaobserwować (odniesienie do arkuszy ocen funkcjonujących w firmie);
  - Ocena jako hipoteza nie osąd – stawianie i weryfikacja hipotez;
  - Błędy i zniekształcenia w procesie oceny - efekt aureoli, świeżości, halo itp., czyli złudzenia jakim podlegamy oceniając.
  Jak zamienić ocenę na motywację, czyli o prowadzeniu rozmowy oceniającej
  - Przygotowanie do rozmowy, czyli o warunkach sprzyjających dobrej komunikacji;
  - Krok po kroku, czyli o etapach rozmowy oceniającej;
  - Sztuka chwalenia i wyrażania krytyki, czyli o tym jak przekazywać informacje zwrotne;
  - Odwołanie, czyli o tym co robić gdy pracownik nie zgadza się z naszą oceną;
  - Budowanie pomostu w przyszłość, czyli o wspólnym poszukiwaniu rozwiązań
  i zasadach formułowania celów;
  - Koniec dobrym początkiem, czyli o wnioskach płynących z rozmów z pracownikami, które mogą stać się wskazówką do rozwoju zespołu.

 • Imienny

 • Nasze szkolenia realizowane są na trzech poziomach:

  – nabywanie wiedzy - poziom teoretyczny,

  – rozwój umiejętności, kompetencji - poziom praktyczny,

  – rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji - poziom osobistych kompetencji.

  Oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności

  z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych, ćwiczeń w małych grupach, symulacji realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy, analizy przypadków (case study), a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

  Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.

  Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby uczestników grupy, dostosowując treść

  i przebieg warsztatów do ich propozycji, uwarunkowań sytuacyjnych oraz ujawnionych kompetencji.

  Po zakończeniu szkolenia zleceniodawca otrzymuje raport dotyczący jego przebiegu oraz opisujący potencjał i wskazówki dotyczące dalszych potrzeb rozwojowych uczestników.

  Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności,

  w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo - Szkoleniowej TransMisja.

 • Osoby zajmujace sie ocenainiem pracowników, przełożeni oceniający w ramach funkcjonujacego systemu ocen

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce