16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Ocena projektów inwestycyjnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • * Pogłębienie wiedzy z zakresu metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

  * Zdobycie wiedzy z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i o analizie ryzyka inwestycji

  * Poszerzenie wiedzy o motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych

  * Poznanie szczegółowych założeń modeli FCFF, FCFE, EVA, APV

  * Nabycie umiejętności kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobóru stóp dyskontowych

 • * Ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych a ocena finansowej wykonalności inwestycji

  * Klasyfikacja inwestycji

  * Przegląd metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

  * Porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych

  * Koncepcja zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu

  * Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji

  * Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV

  * Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych

  * Różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy przypadków

  * Analiza ryzyka inwestycji

  * Elementy wyceny opcji realnych w projektach inwestycyjnych - koncepcja drzew decyzyjnych

 • Zaświadczenie IBD Business School

 • Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych
  Specjaliści analizujący wnioski kredytowe
  Pracownicy firm inwestycyjnych i doradczych
  Prywatni inwestorzy
  Osoby z departamentów odpowiedzialnych za inwestycje i finansowanie
  Właściciele
  Kierownicy projektów
  Dyrektorzy finansowi

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce