7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

OBSŁUGA REKLAMACJI I TRUDNE ROZMOWY Z KLIENTEM jak skutecznie zarządzać reklamacjami by utrzymać zaufanie klienta - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Zasadach obsługi trudnego klienta i przyjmowania reklamacji.
  Różnych aspektach reklamacji: prawnych, praktycznych, formalnych.
  Technikach i narzędziach zarządzania reklamacjami.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Rozwiązywania problemów z obsługą klienta i przyjmowaniem reklamacji.
  Efektywnej komunikacji z klientem.
  Radzenia sobie z trudnymi klientami.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Budowaniem relacji z klientem.
  Komunikacją interpersonalną.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 Moduł I. Potrzeby klienta

  Motywacja i potrzeby klientów.
  Poziomy satysfakcji klienta.
  Osobowości i style zachowań klientów – typologie trudnych klientów (ćwiczenie grupowe).
  Budowanie atmosfery dialogu z klientem – omówienie możliwości.
  11:00 – 11:10 Przerwa

  11:10 – 13:00 Moduł II. Wprowadzenie

  Psychologiczne powody reklamacji.
  Wyzwania w obsłudze reklamacji.
  Zasady postępowania z reklamacjami – oddzielnie człowieka od problemu (ćwiczenie indywidualne).
  Pisemna obsługa klienta – omówienie dobrych i złych praktyk.
  Telefoniczna obsługa klienta – omówienie dobrych i złych praktyk.
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 14:50 Moduł III. Granice firmy i klienta

  Asertywność w obsłudze klienta – interes firmy a interes klienta.
  Firmowe standardy obsługi klienta a oczekiwania w reklamacji – omówienie dobrych praktyk.
  Za co podziękujesz trudnemu klientowi – burza mózgów.
  14:50 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 16:10 Moduł IV. Zarządzanie reklamacjami

  Zasady odczytywania potrzeb klienta – komunikacja werbalna i niewerbalna – prezentacja, ćwiczenie grupowe.
  Rozmowa z klientem w trudnej sytuacji – wyciąganie wniosków, przewidywanie – praca indywidualna, omówienie.
  Zasady formułowania i doboru pytań – ćwiczenie grupowe, omówienie.
  Radzenie sobie z emocjami klienta – omówienie, dyskusja.
  Zasady łagodzenia frustracji klienta – prezentacja.
  Moduł V. Scenki trudnych sytuacji

  Radzenie sobie z klientem w trudnych sytuacjach – trening na przykładach, omówienie.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Pracownicy działów obsługi klienta i działów reklamacji.
  Menedżerowie zarządzający zespołami sprzedażowymi.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz zainteresowane rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Piotr Wiśniewski

Od ponad 20 lat trener biznesu. Posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych i doradztwa organizacyjnego – zarówno metodami uczestniczącymi, jak i w projektowaniu, przygotowaniu i organizowaniu tego typu działalności. Prakseolog. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Institut International d’Administration Public w Paryżu, School of Business Univercity of Wisconsin – Madison. Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy, m.in. Instytutu Administracji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w firmach handlowych i usługowych. Obecnie łączy dorobek naukowy z praktycznym doświadczeniem biznesowym jako konsultant i trener. Swoją wiedzę i umiejętności czerpie z różnych branż i kultur organizacyjnych.Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich.

Szkolenia o podobnej tematyce