7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

OBSŁUGA REKLAMACJI I TRUDNE ROZMOWY Z KLIENTEM. Jak skutecznie zarządzać reklamacjami by utrzymać zaufanie klienta? - Human Skills

Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • CELE SZKOLENIA

  Przedstawienie zasad obsługi trudnego klienta i przyjmowania reklamacji w ujęciu praktycznym,

  Prezentacja problematyki reklamacji (kontekst prawny, praktyczny, formalny itp.),

  Przećwiczenie umiejętności przyjmowania reklamacji,

  Zapoznanie z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie.  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

  Intensywny trening rozwiązywania problemów z obsługą klienta i przyjmowaniem reklamacji,

  Umiejętność stosowania w praktyce zasad przyjmowania reklamacji,

  Uzyskanie wiedzy z zakresu obsługi klienta i przyjmowania reklamacji,

  Poznanie technik i narzędzi,

  Usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu problematyki obsługi klienta w zakresie reklamacji,

  Poznanie zasad i technik komunikowania się z Klientem w procesie obsługi reklamacji,

  Zastosowanie nabytej wiedzy w celu ustalenia i wdrożenia standardów procesu obsługi reklamacji i zapytań klientów.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 Moduł I REKLAMACJE I TRUDNE ROZMOWY – potrzeby klienta
   Motywacja i potrzeby klientów – omówienie, przykłady.
   Poziomy satysfakcji klienta – omówienie i dyskusja.
   Osobowości i style zachowań klientów – typologie trudnych klientów – omówienie, dyskusja, ćwiczenie grupowe.
   Budowanie atmosfery dialogu z klientem – omówienie możliwości.

  11:00 – 11:10 Przerwa

  11:10 – 13:00 Moduł II REKLAMACJE I TRUDNE ROZMOWY– wprowadzenie
   Psychologiczne powody reklamacji – dyskusja.
   Wyzwania w obsłudze reklamacji – omówienie, praca na przykładzie.
   Zasady postępowania z reklamacjami – oddzielnie człowieka od problemu – omówienie i ćwiczenie indywidualne.
   Pisemna obsługa klienta – omówienie dobrych i złych praktyk.
   Telefoniczna obsługa klienta – omówienie dobrych i złych praktyk.

  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 14:50 Moduł III REKLAMACJE i TRUDNE ROZMOWY- granice firmy i klienta
   Asertywność w obsłudze klienta – interes firmy a interes klienta – omówienie i przykłady.
   Firmowe standardy obsługi klienta a oczekiwania w reklamacji – omówienie dobrych praktyk.
   Za co podziękujesz trudnemu klientowi – burza mózgów.

  14:50 – 15:00 Przerwa

  15:00 – 16:10 Moduł IV REKLAMACJE I TRUDNE ROZMOWY – zarządzanie reklamacjami
   Zasady odczytywania potrzeb klienta – komunikacja werbalna i niewerbalna – prezentacja, ćwiczenie grupowe.
   Rozmowa z klientem w trudnej sytuacji – wyciąganie wniosków, przewidywanie – praca indywidualna, omówienie.
   Zasady formułowania i doboru pytań – ćwiczenie grupowe, omówienie.
   Radzenie sobie z emocjami klienta – omówienie, dyskusja.
   Zasady łagodzenia frustracji klienta – prezentacja.

  Moduł V REKLAMACJE O TRUDNE ROZMOWY – scenki
   Radzenie sobie z klientem w trudnych sytuacjach – trening na przykładach, omówienie.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • METODA SZKOLENIOWA

  1. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

  4. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

  5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Pracownicy działów obsługi Klienta,

  Menedżerowie zarządzający zespołami sprzedażowymi,

  Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz zainteresowane rozwojem osobistym.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Piotr Wiśniewski

Od ponad 20 lat trener biznesu. Posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych i doradztwa organizacyjnego – zarówno metodami uczestniczącymi, jak i w projektowaniu, przygotowaniu i organizowaniu tego typu działalności. Prakseolog. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Institut International d’Administration Public w Paryżu, School of Business Univercity of Wisconsin – Madison. Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy, m.in. Instytutu Administracji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w firmach handlowych i usługowych. Obecnie łączy dorobek naukowy z praktycznym doświadczeniem biznesowym jako konsultant i trener. Swoją wiedzę i umiejętności czerpie z różnych branż i kultur organizacyjnych.Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich.

Szkolenia o podobnej tematyce