16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej.

Gdańsk Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 990,00 PLN + VAT
6 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Proponowane szkolenie ma charakter warsztatowy i ma na celu udoskonalenie i rozwinięcie umiejętności obsługi klienta. Uczestnicy podczas licznych ćwiczeń, scenek z użyciem kamery video będą mogli poszerzyć swoje umiejętności efektywnego komunikowania się z klientem, rozwiązywania jego problemów, diagnozowania trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi. Praca z klientami wymaga szczególnego czasem niekonwencjonalnego podejścia - nie tylko nastawienia na rozwiązywanie problemów, ale też umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

  Główne cele szkolenia:
  • Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z wymagającymi klientami.
  • Uświadomienie znaczenia budowania wizerunku jednostek administracji publicznej poprzez profesjonalną obsługę.
  • Wypracowanie technik, dzięki którym klient będzie się czuł traktowany indywidualnie.
  • Poznanie typologii trudnych klientów i metod postępowania z nimi.
  • Rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych.
  • Rozwinięcie umiejętności panowania nad emocjami.
  • Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
  • Rozwiniecie technik asertywności w kontakcie z klientem.

  Realizacja materiału będzie odbywała się w trybie warsztatowym w następującym ujęciu: 20% czasu będzie przeznaczonych na część teoretyczną a 80% na realizację ćwiczeń, dyskusji, analizę studiów przypadków przygotowanych na podstawie sytuacji, z którymi pracownicy administracji publicznej spotykają się w codziennej pracy.

 • 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
  -Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  -Omówienie głównych elementów warsztatów.

  2. NAJWAŻNIEJSZE REGUŁY I ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA.
  -Jakość obsługi klienta w Urzędzie – jak jest, a jak być powinno?
  -Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów w Urzędzie – nie wiele trzeba, aby nasza wiarygodność była niepodważana.
  -Rola przekonań w podejściu do klienta i jakości obsługi - sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb.

  3. BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI W KONTAKCIE Z KLIENTEM.
  -Nastawienie – fundament pozytywnych relacji.
  -Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
  -Elastyczność w kontaktach z klientami - pamiętaj wszystko ma swoje granice.
  -Metoda Super: Skuteczność, Upewnianie, Prezencja, Empatia, Reakcja.

  4. PSYCHOLOGIA OBSŁUGI KLIENTA.
  -Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta w Urzędzie.
  -Typologia „trudnych klientów”.
  -„Osobowościowa geneza” trudnego klienta.
  -Style zachowań klientów.
  -Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń.
  -Sposoby postępowania z różnymi klientami w Urzędzie.

  5. PODSTAWY PRAWIDŁOWYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH W KONTAKCIE Z KLIENTEM.
  -Trafne spostrzeganie i ocena innych.
  -Fazy kontaktu z klientem i niezbędne kompetencje w poszczególnych fazach:
  o Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji).
  o Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji).
  o Prezentacja rozwiązania zgodnie z uprawnieniami Urzędu (mocna prezentacja, budowanie argumentacji, przekonywanie).
  o Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe).
  o Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu).

  6. MANIPULACJE ZE STRONY KLIENTÓW W URZĘDZIE – ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE.
  -Istota manipulacji i perswazji.
  -Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację.
  -Technika „dostrajania” i „prowadzenia”.
  -Moc i magia słowa.
  -Celowość nieprzestrzegania regulaminów przez klientów– zestaw praktycznych wskazówek dla pracowników Urzędu.

  7. TRUDNE SYTUACJE W KONTAKTACH Z KLIENTAMI W URZĘDZIE.
  -Diagnoza zarzutów klienta.
  -Geneza sytuacji trudnych – czyli jak działać, gdy klient „wie” lepiej.
  -Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych.
  -Uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta.
  -Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacjami.
  -Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych.
  -Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu.

  8. ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZASTRZEŻEŃ ZGŁASZANYCH PRZEZ KLIENTÓW.
  -Identyfikacja problemu klienta:
  o Sytuacja z klientem zdenerwowanym.
  o Sytuacja z klientem roszczeniowym.
  o Sytuacja z klientem aroganckim i krzyczącym.
  o Sytuacja z klientem, który „wie lepiej”.
  -Ustalanie celu działania.
  -Techniki i narzędzia służące do poszukiwania rozwiązań.
  -Wdrożenie rozwiązań.

  9. ROZŁADOWYWANIE SYTUACJI I USPOKAJANIE ZDENERWOWANEGO KLIENTA.
  -Zarzuty, uwagi, ataki i obiekcje klienta – jak podchodzimy do nich zwykle (konfrontacja), a jak należy to robić.
  -Podstawowe metody rozładowywania napięcia i uspokajania zdenerwowanego rozmówcy.
  -Techniki przekonywania klienta, że mimo iż pracujemy w Urzędzie, zrobimy wszystko, by mu pomóc.
  -Metody budowania zrozumienia i zaufania.

  10. SKUTECZNE TECHNIKI FINALIZACJI ROZMÓW Z KLIENTAMI.
  -Technika trybu warunkowego.
  -Technika drobnych alternatyw.
  -Technika połączona.
  -Technika pytań alternatywnych.
  -Technika oparta na zasadzie zgody domniemanej.
  -Techniki negocjacyjne w ramach strategii WIN-WIN.

  11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1350 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1310 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  Metody szkoleniowe:
  Praca w zespołach
  Ćwiczenia i symulacje indywidualne
  „Burza mózgów” – dyskusje, generowanie pomysłów i rozwiązań
  Analiza przypadków
  Mini wykład
  Ankiety

 • Grupa docelowa:

  Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych pracowników Administracji Publicznej na polu relacji z trudnym, wymagającym lub sprawiającym kłopoty klientem. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.
  Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:
  -pracowników jednostek administracji publicznej,
  -kadrę kierowniczą wszystkich szczebli zarządzania w jednostkach sektora publicznego,
  -specjalistów dbających o wizerunek instytucji publicznych,
  -wszystkie osoby zainteresowaną omawianą podczas szkolenia tematyką.

 • 6500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

 • 990,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zygmunt Dolata

Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie,