16 Godzin, 2 Dni

Obsługa klienta

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • kształtowanie postawy proklienckiej i świadomości, że pracownik swoim zachowaniem, wyglądem, sposobem bycia współtworzy wizerunek firmy, nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności posługiwania się językiem korzyści klienta, asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

  • na życzenie klienta

  • tak

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • analiza potrzeb
    ewaluacja, raport po szkoleniu

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Piotr Wiśniewski

Andrzej Puchała

Mariola Gizelska-Adamczak

Szkolenia o podobnej tematyce