8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Obrót towarami akcyzowymi w UE

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa akcyzowego, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące obrotu tymi wyrobami. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.

  Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa akcyzowego, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące obrotu tymi wyrobami. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
  Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną w obsłudze podatku akcyzowego.

  Możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium:
  • stawki akcyzy,
  • sposoby wypełniania deklaracji podatkowych - akcyzowych,
  • wymogi dotyczące składu podatkowego jako magazynu,
  • import wyrobów akcyzowych,
  • przywóz na terytorium kraju samochodów osobowych,
  • Krajowy podatek konsumpcyjny - akcyza.

 • 1. System podatkowy:
  • akty prawna wspólnotowego i krajowego w zakresie podatku akcyzowego,
  • kompetencje Służby Celnej w zakresie ogólnych zasad obrotu wyrobami akcyzowymi, wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym,
  • zagadnienia z zakresu oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
  • zasady wykonywania dozoru podatkowego przez administrację celną.

  2. Regulacje w zakresie podatku akcyzowego:
  • wspólnotowy porządek prawny,
  • podstawowe zasady harmonizacji akcyzy
  • akty prawne regulujące podatek akcyzowy na poziomie krajowym,
  • elementy podatku.

  3. Wyroby akcyzowe:
  • wyroby energetyczne Energia elektryczna,
  • napoje alkoholowe,
  • wyroby tytoniowe,
  • podstawa opodatkowania.

  4. Obowiązki podatnika:
  • rejestracja,
  • deklaracje podatkowe, płatność podatku akcyzowego.

  5. Procedura zawieszonego poboru podatku akcyzowego:
  • procedura oraz warunki stosowania zawieszonego poboru akcyzy,
  • podmioty mogące korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy,
  • skład podatkowy,
  • zezwolenie,
  • zarejestrowany odbiorca,
  • zarejestrowany wysyłający,
  • zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy,
  • dokument ADT.

  6. Zwolnienia z podatku akcyzowego:
  • ubytki,
  • ze względu na przeznaczenie,
  • sposób dokumentowania,
  • podmiot pośredniczący,
  • podmiot zużywający.

  7. Zagadnienia dodatkowe:
  • zwrot akcyzy,
  • znaki akcyzy,
  • systemy informatyczne.

 • ukończenia szkolenia

 • • osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi, poszukujące wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania zgodnie z wymogami przepisów prawa w przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorcy chcących posiąść swoją wiedzę w zakresie prawa akcyzowego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem możliwości prawnych w zakresie podatku akcyzowego, które ze względu na niedostateczną znajomość często nie są wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa omijając wyroby akcyzowe.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Joanna Kuznowicz

Szkolenia o podobnej tematyce