8 Godzin, 1 Dni

Obowiązki informacyjne spółek publiczny - rynek regulowany

więcej terminów () mniej terminów
 • Obejmować będzie w szczególności następujące zagadnienia:  Informacje poufne, obieg i dostęp do informacji poufnych  Raporty bieżące i okresowe, regulacje prawne, studium przypadku  Progi w głosach i notyfikacje o transakcjach, przekazywanie informacji oraz raportów  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, system raportowania, porządek obrad  ESPI i EBI - funkcjonowanie systemów, zmiany

 • 1. Informacje poufne

  Co to jest informacja poufna wg polskiej ustawy-denicje i praktyka

  Przykłady informacji poufnych - czy mozna stworzyc katalog?

  Ochrona informacji poufnych - listy dostepu

  Dostep do informacji poufnych przed ich przekazaniem

  Przekazywanie informacji poufnych

  2. Raporty bieżące

  Szczególne przypadki raportów

  Jak napisać dobry raport - studium przypadków

  ”Hall of shame” - złe raporty, jak nie pisać - przykłady z rynku

  3. Raporty okresowe

  Co powinno znaleźć się w raporcie kwartalnym, rocznym, półrocznym

  Terminy raportowania i ich zmiana

  Najczęstsze błedy

  4. Raporty oraz informacje poufne - sankcje KNF

  Regulacje prawne w zakresie kar - za co można ukarać spółkę, za co prezesa

  Studium przypadku - na podstawie szerzej uzasadnionych decyzji KNF

  5. Progi w głosach i notykacja o transakcjach

  Progi w głosach - jakie, kto i jak zawiadamia

  Informowanie o transakcjach na akcjach spółki - kto i kiedy

  Okresy zamknięte

  Przekazywanie raportów w ww. kwestiach przez Spółki

  Sankcje KNF

  6. Walne Zgromadzenie – jedno zdarzenie, wiele raportów

  Raport związany ze zwołaniem WZA

  Zwołanie/żądanie zwołania przez akcjonariuszy

  Zmiana porządku obrad po zwołaniu

  Co musi znaleźć się na stronie www

  Raporty przed WZA

  Raporty po WZA

  Decyzje WZA a odrębne raporty

  7. ESPI i EBI - funkcjonowanie systemów

 • TAK

 • wykład z elementami case studies

 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków informacyjnych jakie nakładają na spółki publiczne obowiązujące przepisy prawa.

Sebastian Huczek, Prezes Zarządu Inwest Consulting S.A., Wiceprezes Zarządu INVESTcon GROUP S.A.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INVESTcon GROUP SA, obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu Prawnego. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi. Jest autorem kilkunastu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Szkolenia o podobnej tematyce