16 Godzin, 2 Dni

Obliczanie efektywności i rentowności inwestycji szkoleniowych przy wykorzystaniu metodologii ROI J.J.Phillipsa

więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestnika warsztatu

  Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z unikalną metodą ROI.

  Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ćwiczenia nowo nabytej wiedzy podczas analizy keysów, zapoznają się z zasadami wdrażania filozofii ROI w organizacji, oraz otrzymają zestaw praktycznych narzędzi pozwalających szybko i sprawnie wdrożyć metodę we własnej organizacji.

  1. Ustruktualizowaną wiedza o metodzie obliczania zwrotu z inwestycji ROI w projektach z obszaru zarządzania szkoleń w postaci procedury przeprowadzania badania ROI.

  2. Część merytoryczna ilustrowana ćwiczeniami praktycznymi.

  3. Obszerne materiały, zawierające szeroki wachlarz narzędzi wykorzystywanych w ocenie ROI, na bazie, których uczestnicy skonstruują własny przewodnik po świecie rentowności.

  4. Praktyczna forma warsztatu, analiza krok po kroku poszczególnych etapów badania ROI.

  5. Studium przypadku odpowiadający rzeczywistym problemom uczestników.

  6. Wypracowanie przez uczestników gotowej procedury badania efektywności do zastosowania wprost w pracy.

  7. Uwzględnienie przede wszystkim doświadczeń z wdrożeń metody ROI w polskich organizacjach.

  8. Możliwość kontrolowania poprawności całego procesu szkoleniowego.

 • Zagadnienia poruszane podczas warsztatu
  1. Efektywność a rentowność działań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
  2. Model oceny rentowności Jacka J. Philipsa.
  3. Planowanie procesu oceny rentowności.
  4. Gromadzenie danych do oceny rentowności.
  5. Izolowanie efektów szkolenia.
  6. Zamiana danych na wartości pieniężne.
  7. Kalkulacja kosztów.
  8. Prezentacja wyników oceny ROI w raporcie.
  9. Studium przypadku – praca nad opracowaniem procedur postępowania przy badaniu procesu adaptacji nowego przedstawiciela handlowego.

 • Świadectwo uczestnictwa

Szkolenia o podobnej tematyce