0 Godzin, 0 Dni

NTG/Win/ECDL Podstawy pracy w systemie MS Windows (ECDL)

3 780,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Uruchamianie i zamykanie systemu Windows XP. Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu. Logowanie użytkownika. Menu Start. Dostosowywanie pulpitu. Definiowanie jednolitego tła pulpitu. Ikony na pulpicie. Wybór wygaszacza ekranu. Pasek zadań. Otwieranie okna Właściwości paska zadań. Minimalizacja wszystkich otwartych okien. Dostosowywanie rozdzielczości ekranu. Zmiana częstotliwości odświeżania. Zmiana liczby kolorów wyświetlanych na monitorze. . Wyświetlanie podstawowych informacji dotyczących komputera: rodzaj systemu operacyjnego i jego wersja, wielkość zainstalowanej pamięci RAM. Obsługa okien. Uruchamianie programu. Elementy okna. Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien. Zamykanie okna. Przesuwanie okna. Zmiana rozmiarów okna. Przełączanie się między oknami.
  Praca z plikami i folderami. Dyski, foldery, pliki. Korzystanie z okna Mój komputer.
  Typy plików. Wyświetlanie okna właściwości dysku. Otwieranie folderu. Foldery. Pliki – operacje na plikach. Grupowanie plików i folderów. Zaznaczanie kilku folderów lub plików. Rozpoznawanie głównych typów plików: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki obrazów, pliki dźwiękowe i filmy, pliki skompresowane, pliki tymczasowe. Znajdowanie pliku. Multimedia. Odtwarzanie płyt kompaktowych. Regulacja głośności. . Użycie funkcji klawiaturowej Print Screen i wklejanie ekranu do dokumentu. Pokaz slajdów. Drukarki. Programy w Windows XP. WordPad. Dokumenty programu WordPad – praca z programem. Notatnik. Kalkulator. Paint – rysowanie. Gry. Windows XP i sieci. Sieci lokalne. Zarządzanie komputerem i systemem w Windows XP. Defragmentacja dysku. Zarządzanie dyskami. Formatowanie dysków, dyskietek, dysków Zip. Korzystanie z narzędzia Kopia zapasowa. . Instalowanie i odinstalowanie programów. Zmiana atrybutów pliku: tylko do odczytu, archiwalny. Znajomość znaczenia właściwego rozszerzenia nazw plików w czasie zmiany ich nazwy. Znajomość powodów tworzenia zapasowych kopii plików na przenośnych nośnikach i ważności tego działania. Użycie narzędzia Znajdź w celu lokalizacji plików, katalogów/folderów. Wyświetlanie listy ostatnio używanych plików. Znajomość pojęcia kompresja plików. Kompresowanie plików w określonym katalogu/folderze na określonym dysku. pojęcia wirus komputerowy i możliwych skutków jego działania. Znajomość sposobów przenikania wirusów do systemu komputerowego Znajomość korzyści wynikających ze stosowania programów antywirusowych Stosowanie programów antywirusowych do wykrywania wirusów we wskazanych dyskach, folderach, plikach Rozumienie znaczenie regularnego uaktualniania baz danych wirusów i wersji programów antywirusowych. Ustawienia wydruku Zmiana drukarki domyślnej na liście drukarek zainstalowanych w systemie. Instalacja nowej drukarki na komputerze. Wyświetlanie informacji o postępie drukowania w programie zarządzającym drukowanie (kolejka drukowania). Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie zadania drukowania przy użyciu programu zarządzającego drukowaniem.

 • Certyfikat firmy NT Group

 • Wykłady 20%

  Ćwicazenia 80%

 • Osoby, które nie posiadają doświadczenia w pracy przy komputerze lub z jej minimalną znajomością.

 • 420 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 3780 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce