18 Godzin, 3 Dni

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACJI, KOMUNIKACJI I INWENTARYZACJI W LOGISTYCE I MAGAZYNOWANIU

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie w interesującej formie przedstawia sposoby przekazywania danych logistycznych przedsiębiorstwa. Wyjaśnia problemy wymiany informacji między różnymi magazynami - stanowiącymi ogniwa łańcucha dostaw, poprzez EDI i katalogi elektroniczne, ułatwiające pozyskiwanie danych o przemieszczanych towarach i ich aktualnej lokalizacji. Omówione też będą:

  · najnowsze trendy w światowych rozwiązaniach identyfikacji

  · reguły wykorzystywania technik radiowych w automatycznej identyfikacji (RFID - Radio Frequency Identification) na bazie elektronicznego kodu produktu (EPC - Electronic Produkt Code)

  · zasady doboru i wykorzystywania sprzętu do automatycznej identyfikacji.

  · typowe klasy używanego sprzętu i jego współpraca z magazynowym systemem informatycznym.  Omawiane na szkoleniu zagadnienia dotyczą obszarów wykorzystania RFID w logistyce poprzez podwyższenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, kontrolę wolumenu produktów, jak również zwiększenie efektywności kompletacji, usprawnienie inwentaryzacji środków trwałych, usprawnienie ewidencji towarów oraz kontrolę wykonanej pracy.


 • 1. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACYJNE I KOMUNIKACYJNE
  · globalny system GS1
  · wykorzystanie automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe
  · innowacyjna technologia radiowa EPC/RFID
  · elektroniczna wymiana dokumentów
  2. WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MAGAZYNOWANIU
  · funkcjonalność magazynowych systemów informatycznych
  · przegląd systemów informatycznych stosowanych we współczesnym przedsiębiorstwie
  · identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw
  · informatyczne wspomaganie łańcuchem logistycznym
  · wdrażanie efektywnych innowacji technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych
  3. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MAGAZYNOWE
  · warunki i kryteria stosowania rozwiązań innowacyjnych w kontekście nowoczesnych technologii i obecnej sytuacji gospodarczej
  · przykłady innowacyjnych technologii w magazynowaniu
  · pozyskiwania środków na ich dofinansowanie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w magazynie
  · nowoczesne technologie identyfikacyjne i komunikacyjne
  · metody i narzędzia służące m. in. do kontroli stanów magazynowych i optymalizacji procesów magazynowych
  4. PROCES INWENTARYZACJI W MAGAZYNIE
  · metody i rodzaje inwentaryzacji
  · terminy i częstotliwość inwentaryzacji
  · organizacja i przebieg inwentaryzacji w magazynie
  · podstawowe przyczyny błędów i nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji
  · zarządzanie i znakowanie majątku przedsiębiorstwa
  · automatyzacja inwentaryzacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych
  · komputeryzacja inwentaryzacji, zasady inwentaryzacji ciągłej
  · podstawy bezstykowej identyfikacji na odległość
  · wykorzystanie kodów kreskowych
  · sprzęt i oprogramowanie do automatycznego identyfikowania majątku
  · elektroniczny „arkusz spisu z natury”
  5. TECHNOLOGIA PRAC MAGAZYNOWYCH
  · podstawowe parametry procesu magazynowego
  · organizacja funkcjonalna magazynu
  · dobór wyposażenia technologicznego
  · identyfikacja w magazynie
  · reguły oznaczania materiałów wg standardów międzynarodowych
  · wykorzystanie automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe
  · system znakowania i identyfikacji miejsc składowania
  · technologia radiowa RFID
  · zasady doboru i wykorzystywania sprzętu do automatycznej identyfikacji
  6. NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE LOGISTYKI
  · zintegrowane systemy zarządzania
  · gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana
  · informatyczne systemy transportu
  · system śledzenia
  · systemy informatyczne w zarządzaniu zapasami
  · e-logistyka
  7. PROBLEMATYKA WDRAŻANIA I USPRAWNIEŃ LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA
  · czynniki utrudniające wspomaganie komputerowe
  · korzyści stosowania systemów informatycznych w logistyce
  · mierniki i wskaźniki oceny funkcjonowania systemów logistycznych
  · ocena stanu istniejącego i planowanych wdrożeń oraz procedury wdrażanych zmian
  · sposoby identyfikowania towarów wg standardów międzynarodowych.
  8. GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W LOGISTYCE
  · zintegrowane systemy informatyczne
  · technologie e-biznesu
  · komputerowo wspomagane modelowanie biznesowe
  · zarządzanie projektami informatycznymi w logistyce


  Podsumowanie, pytania, dyskusja

 • imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • wykłady, prezentacje, case-study

 • .

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert, trener i praktyk w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami, projektów inwestycyjnych, ekonomiki logistyki, analizy efektywności organizacji. Prowadził zajęcia m.in. z Informatycznych Systemów Zarządzania, Badań Operacyjnych, Zarządzania Przedsięwzięciami, Logistyki, Ekonomii, Statystyki i Finansów. Członek zespół projektowych skoncentrowanych na podnoszeniu efektywności wybranych instytucji i przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał wdrażając rozwiązania IT do MŚP.

Prowadził i implementował projekty w firmach budowlanych i deweloperskich we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management. Uczestniczył w projektach szkoleniowych i doradczych między innymi dla firm: Polska Telefonia Cyfrowa, PGE Górnictwo i Energetyka, SKANSKA, MOTA, EUROVIA, POLAQUA, Politechnika Śląska, ISUZU, NAFTOGAZ, TAURON, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, VOLVO, AMICA, LG i szeregu innych.

Szkolenia o podobnej tematyce