16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM intensywne warsztaty dla kadry kierowniczej

Katowice Trwa nabór Last minute 1550 PLN 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór Last minute 1550 PLN 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór Last minute 1550 PLN 1 350,00 PLN + VAT
Katowice Trwa nabór Last minute 1550 PLN 1 350,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności swoich współpracowników. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i podniosą swoje kompetencje, które pozwolą m.in. sprawnie delegować zadania, motywować pracowników radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz budować pozytywne relacje w zespole.
  Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:

  być skutecznym przywódcą
  zwiększyć efektywność swoją i pracowników
  lepiej motywować swój zespół
  wykształcić nawyki potrzebne do dobrej komunikacji
  budować autorytet lidera


  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

  Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
  Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
  Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
  Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
  Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
  Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
  Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
  Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
  Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,

 • Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.
  Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera
  Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni
  Aspekty komunikacji niewerbalnej.
  Moje miejsce w zespole


  Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera
  Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

  Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

  Umiejętność kierowania sobą

  Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

  Rola lidera jako członka zespołu

  Autorytet lidera – źródła władzy lidera

  Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

  Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?  Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania
  Wspólne działanie
  Skuteczne podejmowanie decyzji.
  Osiąganie wyników przez zespół

  Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania

  Co motywuje, a co demotywuje moich pracowników?


  Zadanie, jako cel działania zespołu
  Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

  Jak komunikować cele

  Cele strategiczne i operacyjne

  Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie


  Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera
  Funkcje komunikacji w procesie kierowania.

  Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

  Angażowanie pracowników do działania


  Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu


  Typy osobowości
  Identyfikacja własnego typu osobowości
  Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

  Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

  Role zespołowe a motywacja

  Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

  Sytuacje trudne i konfliktowe w zespole

  Twoja asertywność

  Motywacja pracownika i zespołu
  Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

  Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika

  Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

  Motywujący feedaback

  Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?


  Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
  Indywidualny Plan Działania

 • tak

 • Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

  20% czasu poświęcamy teorii

  80% czasu poświęcone jest na:

  symulacje,
  mini- wykłady
  ćwiczenia
  prace indywidualne, w parach i grupowe,
  dyskusje moderowane przez trenera,
  burze mózgów,
  case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

 • Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

 • 1 550,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce