16 Godzin, 2 Dni

Nowoczesne metody pamięciowe w biznesie i zarządzaniu

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele:

  - dać podstawy wiedzy o nowoczesnych technikach uczenia się przede wszystkim od strony praktyki,

  - na możliwie licznych przykładach i poprzez stosowne ćwiczenia pokazać, co może pamięć wyćwiczona,

  - określić siebie jako człowieka uczącego się, tzn. określić własne strategie uczenia się i warunki, w których uczymy się najszybciej i najskuteczniej,

  - wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej I), umożliwiających doskonalenie zdobytych umiejętności

 • PROGRAM

  - poznanie podstaw trzech głównych systemów pamięciowych: Łańcuchowej Metody Skojarzeń, Zakładkowej Metody Zapamiętywania i Techniki Słów Zastępczych i ćwiczenia praktyczne, ze szczególnym akcentem na pobudzenie wyobraźni, synergię lewej i prawej półkuli mózgu i elementy twórczego myślenia
  - jak zapamiętywać liczby - a więc ceny, stopy procentowe, indeksy giełdowe, numery telefonów i kont, numery katalogowe, kody literowo-liczbowe, daty, itp.
  - jak zapamiętywać przepisy prawne, informacje podatkowe, zasady ubezpieczeń, itp.
  - jak zapamiętywać bez zbędnych notatek teksty przemówień, wykłady, przebieg narad i posiedzeń, treść czytanych materiałów, raportów, artykułów, itp.
  - jak opanowywać terminy i słowa obcojęzyczne w tempie 1000 słów w 1000 minut
  - zrezygnuj z notatek i kalendarza - najlepszym notesem jest Twój mózg.. Cały swój tygodniowy terminarz możesz mieć po prostu w głowie
  - w biznesie liczy się również to, kogo znasz i co o nim wiesz - opanuj sztukę zapamiętywania imion i nazwisk, tytułów i stanowisk, miejsc, nazw firm, wydziałów, itp.
  - jak rozpoznawać ludzi przez telefon
  - oszczędzasz czas w biznesie, używając go efektywnie - a to też sprawa pamięci!
  - właściwa, twórcza praca mózgu wymaga właściwych warunków: jak tworzyć środowisko sprzyjające takiej pracy – zewnętrzne i wewnętrzne (tu: poznanie siebie jako człowieka uczącego się)
  - ta mała, okropna rzecz w biznesie - roztargnienie i sposób, jak z nim walczyć
  - specjalny program zabaw ruchowych i ćwiczeń relaksacyjnych, m.in. żonglowanie, tańce integracyjne, ćwiczenia qi – gong, ew. skakanka i ćwiczenia z kijem (podstawy aikido)

 • Seminarium o formule warsztatowej. Program jest poszerzony o przygotowanie wstępne uczestników przed seminarium (przez internet), a po seminarium samodzielną realizację Długofalowego Planu Pracy Własnej oraz jeden dodatkowy dzień uzupełniający (min. 5 godziny), połączony z egzaminem i wręczeniem certyfikatów.. Ten „follow – up” day odbywa się nie później niż 30 dni po seminarium zasadniczym, a Plan Pracy Własnej i przygotowanie do testów końcowych konsultowane są poprzez internet.

 • kadra menedżerska

MAREK SZURAWSKI – trener, autorytet w zakresie nowoczesnych metod uczenia się. Prowadzi treningi, seminaria i obozy rozwijające pamięć, twórcze myślenie i pełny potencjał człowieka. Przeprowadził blisko 600 autorskich seminariów i treningów z zakresu nowoczesnych technik uczenia się, w firmach i szkołach wyższych (m. in. Tarnowskie „AZOTY”, ERA GSM, PLUS GSM, BOR, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku). Od sześciu lat prowadzi letnią i zimową szkołę Treningu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju, przeznaczoną dla młodzieży i studentów. Współpracuje z: Buzan Center – Instytutem Tony Buzana w Londynie, Centrum „Future” nauczania języków obcych w Tarnowskich Górach, Leader School w Łodzi.Twórca i współorganizator Ogólnopolskich Mistrzostw w Zapamiętywaniu. Tłumacz licznych opracowań i publikacji:, m.in. „Sekrety superpamięci” i „Superpamięć dla uczących się” Harry Lorayne’a, „Pamięć na zawołanie” Tony Buzana. Autor bestsellerowej pozycji „Pamięć. Trening interaktywny” (RAVI Łódź 2004)

Szkolenia o podobnej tematyce