0 Godzin, 0 Dni

Nowoczesne kadry - Pakiet szkoleń dla GBS w Barlinku

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • GBS - realizując strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oparte o „Model Zasobów Ludzkich” – osiąga cele podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji kadr, traktując działania w tym zakresie jako inwestycje.

  Projekt „Nowoczesne Kadry – Pakiet Szkoleń dla GBS w Barlinku” przyspiesza realizację tych inwestycji oraz rozszerza ich zakres przez objęcie szkoleniem 105 osób, przy znaczącym obniżeniu kosztów szkoleń ( netto o ponad 80%).  Niniejszy projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech firm szkoleniowych:  Collineo Consulting,

  OPTA

  BODIE.

  i jest współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej:

  Program SPO RZL

  Działanie 2.3

 • 1. Rowijanie zespołów
  2. Zarządzanie przez cele
  3. Coaching - proces rozwoju
  4. Planowanie czasu i zadań
  5. Komunikacja w zespole
  6. Zarządzanie projektami
  7. Aktywna sprzedaż
  8. Adaptacja do zmian
  9. Pozyskanie klientów
  10. Prawo dewizowe
  11. Zarządzanie ryzykiem
  12. Metody szacowania
  13. Warsztaty kredytowe
  14. Karty płatnicze
  15. Analiza bilansu
  16. Przepływy pieniężne
  17. Prawne formy
  18. Monitorowanie kredytów
  19. Egzekucje wierzytelności
  20. Stopy procentowe
  21. Ocena wniosków

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce