16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

NOWOCZESNE I EFEKTYWNE METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest:
  - Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów.
  - Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie.
  - Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw.
  - Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw.
  - Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców, poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców.
  - Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy.
  - Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia.
  - Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie.
  - Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej firmy.
  - Poznanie reguł funkcjonowania łańcuchów dostaw.
  - Redukcja kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw.

 • 1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
  - Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy.
  - Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania na zakupy.
  - Organizacja działu zakupów. Koszty zakupu.
  - Zasady sterowania łańcuchem dostaw.

  2. Polityka współpracy z dostawcą.
  - Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów.
  - Umowa dostawy, umowy ramowe.
  - Strategie cenowe dostawców. Formalizacja zasad współpracy z dostawcą - klauzule INCOTERMS.

  3. Organizacja procesu zakupu.
  - Źródła informacji na potrzeby zakupu.
  - System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie.
  - Fazy procesu zakupu.
  - Prognozowanie zapotrzebowania.
  - Audyt i ocena dostawców.
  - Kontrola realizacji umów dostawy.

  4. Magazynowanie.
  - Lokalizacja magazynów.
  - Organizacja magazynowania na potrzeby zakupu.
  - Metody automatycznej identyfikacji towaru kody EAN, PDF, itd.).
  - Zasady lokalizacji materiałów w magazynie.
  - Ocena efektywności funkcjonowania magazynu
  - controlling magazynu.

  5. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa.

  - Zapasy - ogólna charakterystyka.
  - Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów.
  - Zapasy, konflikty logistyczne.
  - Koszty obsługi klienta wewnętrznego a poziom zapasów.
  - Rola zapasów w przedsiębiorstwie.
  - Finansowanie zapasów. Klasyfikacja zapasów.
  - Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC.
  - Alokacja zapasów w magazynie.
  - Metody kontroli zapasów.
  - Kontrola zapasów typu "pchania".
  - Określenie optymalnej partii zamówienia - EOQ.
  - Planowanie potrzeb materiałowych - MRP.
  - Just in Time.

  6. Transport na potrzeby zakupów.

  - Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy.
  - Kryteria wyboru i oceny przewoźnika.
  - Szacowanie kosztu transportu.
  - Konsolidacja w transporcie.

  7. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem.

  - Źródła ryzyka związanego z zakupami.
  - Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą.
  - Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni.
  - Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Metodyka prowadzenia szkolenia: poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Wybrane podpunkty szkolenia są ilustrowane stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, strategią zakupów czy też transportem. Czas i charakter tych caseów jest zróżnicowany w zależności od danego tematu.

  W takcie szkolenia wykorzystuje się grę decyzyjną, podczas której uczestnicy mogą sami we własnym zakresie przeprowadzić symulację podstawowych decyzji w zakresie zakupów, kosztów zapasów a także poziomu obsługi klienta. Na tej podstawie, po zakończeniu gry omówione są wnioski z przeprowadzonej symulacji.
  Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

  W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.

 • Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz utrzymaniem zapasów w przedsiębiorstwach.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr Marek Kasperek. Doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych.
Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych. Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników.
Wieloletni konsultant odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Szkolenia o podobnej tematyce