0 Godzin, 0 Dni

Nowe spojrzenie na gospodarkę i finanse wspólnoty mieszkaniowej

więcej terminów () mniej terminów
 • Na szkoleniu otrzymają Państwo odpowiedzi na pytania

   Jaką rolę powinien spełniać zarządca w procesie zarządzania nieruchomością?

   Jak ustalić optymalne potrzeby remontowe i gdzie szukać informacji na ten temat?

   Czym jest proces termomodernizacji i jakie są korzyści z jego przeprowadzenia?

   Jak prawidłowo prowadzić pozaksięgową ewidencję finansową?

   Jak rozliczać koszty zakupu nośników energii w tym energii elektrycznej i cieplnej?

   Jak rozliczać koszty zakupu wody oraz wywozu odpadów gabarytowych i komunalnych?

   Jak rozliczać koszty zakupu książeczek wpłat na konto wspólnoty mieszkaniowej oraz pozastandardowych przesyłek pocztowych?

   Kiedy wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do regulowania podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT?

 • Program:
  1. Ustalenie potrzeb remontowych i oczekiwań właścicieli.
   Źródła podstawowych informacji o stanie technicznym nieruchomości.
   Oczekiwania właścicieli.
   Analiza stanu technicznego nieruchomości.
   Zestawienie kosztów remontowych.
  2. Strategia finansowania.
   Analiza strategii finansowania przedsięwzięć remontowych.
   Audyt energetyczny budynku.
   Efekty przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
   Świadectwo energetyczne.
   Wieloletni plan remontów.
  3. Prawidłowe opracowanie rocznego planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej.
   Analiza wstępna przed opracowaniem planu gospodarczego.
   Budowa planu gospodarczego.
   Korzyści z opracowania dobrego planu gospodarczego.
   Uwarunkowania opracowania planu gospodarczego.
   Uwarunkowania prawne.
  4. Propozycje uchwał dotyczących prowadzenia pozaksięgowej ewidencji finansowej wspólnot mieszkaniowych w tym dotyczących:
   Rozgraniczenia praw własności we wspólnocie mieszkaniowej.
   Rozliczania kosztów nośników energii.
   Rozliczania kosztów wody, ścieków i wywozu odpadów komunalnych.
   Rocznego rozliczania zaliczek na koszty zarządu.
   Określenia zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji finansowej.
  5. Obowiązki podatkowe wspólnot mieszkaniowych.
   Zwolnienie z podatku
  6. Prezentacja sprawdzonych w praktyce rozwiązań na przykładach dokumentacji wybranych wspólnot mieszkaniowych.

 • Szkolenie skierowane jest do licencjonowanych zarządców nieruchomości, administratorów, właścicieli nieruchomości, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych.

Szkolenia o podobnej tematyce