16 Godzin, 2 Dni

Nieruchomość jako inwestycja - narzędzia finansowe

więcej terminów () mniej terminów
 • Najbliższe szkolenie Stowarzyszenia IREM Polska nauczy Cię jak zaplanować i wdrożyć strategię zarządzania nieruchomością jako inwestycją.  UWAGA: Szkolenie przełożone na 8-9 października!

 • Kurs przedstawia praktyczne zasady dotyczące:
  - tworzenia optymalnego i realistycznego budżetu dla nieruchomości
  - analizy przepływów środków pieniężnych i tworzenia związanych z nią dokumentów
  - zwiększania wartości kapitału i technik kapitalizacji przydatnych w prognozowaniu wartości rynkowej i inwestycyjnej nieruchomości
  - dokonywania najważniejszych obliczeń finansowych przy wykorzystaniu kalkulatora finansowego HP10BII
  - wpływu przepisów podatkowych na zysk przynoszony przez nieruchomość, a także prawidłowego obliczania podatku od zysków kapitałowych oraz identyfikacji odroczonego podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości
  - ustalania optymalnej metody finansowania zakupu, budowy lub remontu obiektu
  - obliczania wskaźników określających potencjalne ryzyko i zysk związane z każdym kredytem


  Do 7.09 obowiązuje cena first minute za szkolenie: 1700 zł netto! Szczegóły dotyczące szkolenia oraz pozostałych dostępnych zniżek na stronie www.cpm.org.pl/fin402/

 • Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu oraz dyplom ukończenia

 • Szkolenie łączy w sobie elementy wykładu, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji.

 • Na szkolenie zapraszamy zwłaszcza zarządców nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, a także osoby zawodowo zajmujące się administracją nieruchomości oraz działalnością pokrewną oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Dla osób posiadających licencję zawodową w dziedzinie nieruchomości uczestnictwo w szkoleniu jest zwolnione z podatku VAT.

Jan Krzysztof Pięta CPM - zarządca nieruchomości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, posiadacz licencji zarządcy nr 62, jeden z pierwszych Certified Property Manager CPM(R) w Polsce, od wielu lat członek Polskiego Oddziału IREM, obecnie jego prezes.Absolwent Politechniki Śląskiej, ukończył Automatyzację i Elektryfikację Kopalń na Wydziale Górniczym; Przez 11 lat pracował w górnictwie węgla kamiennego: najpierw jako osoba dozoru elektrycznego na dole kopalni (500 metrów pod ziemią) a następnie jako zastępca dyrektora do spraw pracowniczych.Od ponad 20 lat kieruje firmą ADM Sp. z o.o., której był twórcą i pomysłodawcą. Obecnie firma ta zatrudnia ponad 100 osób, specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami, ale działa też w pokrewnych dziedzinach.Doświadczony członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. licencji dla zarządców nieruchomości. Wykładowca IREM oraz absolwent "Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK", także konsultant współpracujący z LGPP (Program partnerstwa dla samorządu terytorialnego) i samorządami lokalnymi.Od wielu lat wykłada dla słuchaczy studiów podyplomowych i prowadzi zajęcia w ramach praktyk dla zarządców nieruchomości. Autor wielu artykułów w prasie fachowej, przez kilka lat redaktor merytoryczny "Teczki Zarządcy Nieruchomości" wydawnictwa CH BECK, współautor książek o tematyce zarządzania nieruchomościami.Mieszka i pracuje w Sosnowcu dzieląc czas między rodzinę, pracę zawodową, uczenie innych i własne pasje. Uwielbia czytać, słuchać muzyki i wędrować. Od ponad trzech lat realizuje projekt: "Etapami do Santiago" polegający na pieszej wędrówce z grupą najbliższych i przyjaciół, w czasie corocznych urlopów, do Santiago de Compostella. Zostało jeszcze 2800 kilometrów.

Szkolenia o podobnej tematyce