16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

New Product Development (NPD) Innowacyjny rozwój nowych produktów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Poszerzenie wiedzy z zakresu innowacji i zarządzania procesem NPD na poziomie firmy
  - Lepsze zrozumienie uwarunkowań organizacyjnych i rynkowych innowacji
  - Poznanie i przećwiczenie wybranych technik, które zwiększają kreatywność i innowacyjność
  - Rozwój umiejętności w obszarze tworzenia i zarządzania procesem NPD w przedsiębiorstwie poprzez aktywne formy nauki
  - Inspiracja
  - Integracja i networking uczestników  Język szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 • I. Kreatywność i innowacje

  1. Kreatywność - podstawą procesu innowacyjnego

  2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności, m. in.

  metoda Zing, synektyka, technika myślenia lateralnego, m.in kapelusze de Bono, strategia błękitnego oceanu, redefiniowanie wartości dla klienta, etc.,
  zastosowanie wybranych metod i technik w praktyce

  3. Koncepcje innowacji

  Koncepcja Diamentu innowacji
  Przykłady zastosowania koncepcji Diamentu przez czołowe firmy

  4. Rodzaje i źródła innowacji

  Radykalne i ulepszające
  Produktowe, usługowe, technologiczne, procesowe, organizacyjne, marketingowe
  Źródła wewnętrze i zewnętrzne innowacji

  5. Modele i narzędzia innowacji

  Model podażowy – technology push
  Model popytowy – market pull
  Nieliniowy (interaktywny) model innowacji
  Open innovation- nowe podejście do innowacji

  6. Art of innovation – inspiracja  II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

  1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania

  Kto powinien być zaangażowany w proces tworzenia NPD?
  Pomysły i tunel innowacji

  2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD

  3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu

  Obowiązkowe elementy briefu NPD
  Jak efektywnie współpracować z działem R&D - zalecenia i wskazówki

  4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania

  Etapy systemu innowacji bramek i baz tzw. stage-gate model
  Preselekcja i wybór inicjatyw innowacyjnych
  Priorytetyzacja inicjatyw innowacyjnych - jak sobie radzić, jakie kryteria stosować
  Jak z rozwagą finansować innowacje?

  5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem aspektów psychologicznych

  6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek

  7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji

 • Na koniec kursu otrzymują Państwo certyfikat IBD Business School (w języku polskim oraz angielskim). Istnieje też możliwość odpłatnego uzyskania certyfikatu International Education Society. Jest to międzynarodowy certyfikat akceptowany na całym świecie. IES wydała dotąd ponad 51.000 międzynarodowych certyfikatów, z których ich posiadacze skorzystali nie tylko w krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Afryce i Azji. Koszt certyfikatu IES - 400 zł.

 • - Ćwiczenia i zadania, m. in. zadania grupowe wykorzystujące aktywne, nowoczesne metody nauki, w tym elementy ABIs (art based initiatives) itp.
  - Preworki w formie artykułów do przeczytania
  - Spotkania on-line
  - Przykłady i studia przypadków
  - Miniprezentacja i wykład
  - Quizy przeprowadzone w nieoceniającej atmosferze
  - Materiały filmowe i inne
  - Narzędzie template, pomocne w procesie zarządzania NPD i do wykorzystania w pracy

 • Seminarium warsztatowe dla kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla (min. 6 lat łącznego doświadczenia zawodowego) oraz dla wszystkich osób, które są zainteresowane problematyką innowacji i rozwoju nowych produktów, usprawnieniem zarządzania nimi w firmach, a w szczególności dla:

  - osób odpowiedzialnych za procesy inicjowania i zarządzania rozwojem nowych produktów na poziomie firm
  - przedsiębiorców, właścicieli firm i dyrektorów chcących zwiększyć innowacyjność działań w swoich firmach
  - kierowników marek i produktów odpowiedzialnych za kreowanie nowych produktów (Product Manager, Brand Manager itp.).
  - dyrektorów, specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży, pracowników działu R&D i innych działów mających wpływ i uczestniczących w procesach innowacji na poziomie przedsiębiorstwa
  - osób współpracujących z działami NPD - New Product Development i chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu innowacji

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce