14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

Kraków Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • CEL SZKOLENIA

  Nauczenie pracowników precyzyjnego i celowego komunikowania

  Wypracowanie modeli zachowań sprzyjających sukcesom negocjacyjnym

  Podniesienie efektywności podejmowanych działań w obszarze przygotowania i prowadzenia negocjacji

  Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych obszarów negocjacji

  Nabycie umiejętności skutecznych taktyk i strategii negocjacji

  Przekazanie narzędzi do prowadzenia efektywnych negocjacji  KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

  Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych w zakupach

  Osiąganie założonych celów

  Osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki

  Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów zakupowych

  Umiejętność budowania relacji biznesowych

 • Program szkolenia:
  Wstęp do negocjacji zakupowych
  Główne zasady negocjacji
  Zakres warsztatu ,,zakupowca”
  Fazy negocjacji

  Diagnoza potrzeb zakupowych
  Ustalenie szczegółowych potrzeb
  Analiza istotnych czynników korzystnych dla negocjacji

  Negocjacje zawarte w liczbach
  Ustalenie mechanizmów liczbowych negocjacji
  Matematyczny charakter negocjacji
  Wprowadzenie skali liczbowo-opisowej

  Przygotowanie negocjacji zakupowych
  Wywiad na temat strony przeciwnej
  Opracowanie siatki własnych potrzeb i korzyści
  Ustalenie słabych i mocnych stron naszych i partnera biznesowego

  Korzystna cena, czy dobry biznes
  Przygotowanie formularzy negocjacyjnych
  Obliczenie ważności obszarów negocjacyjnych
  Ustalenie motywatorów naszych i naszego partnera biznesowego

  Problemy z dostawcami i kontrahentami
  Typowe problemy naszych partnerów
  Zagrania, gry i techniki stosowane przez ,,opozycję”
  Walka na argumenty, dekodowanie i rozbrajanie argumentacji strony przeciwnej

  Proces negocjowania
  Wypracowanie scenariusza dla naszych negocjacji
  Zaplanowanie strategii na konkretne negocjacje
  Dobranie odpowiednich narzędzi do negocjacji

  Taktyki i techniki w negocjacjach zakupowych
  Zestaw taktyk stosowanych w negocjacjach zakupowych
  Techniki negocjacyjne i sposób ich dobierania

  Elementy perswazji w negocjacjach zakupowych
  Reguły perswazji stosowane w negocjacjach zakupowych
  Działania obronne

  Wywieranie wpływu podczas negocjacji
  Techniki perswazji i manipulacji używane w negocjacjach
  Kłamstwo – narzędzia do rozpoznawania
  Język perswazji jako narzędzie negocjatora
  Kiedy, czym i jak sabotujemy negocjacje

  Renegocjacje
  Powrót do negocjacji
  Co możemy, a co powinniśmy uratować przy powtórnych negocjacjach

  Negocjacje z przedstawicielami z innych krajów lub kultur
  Uwarunkowania kulturowe negocjatorów
  Różnica w negocjacjach między Wschodem a Zachodem

  Podsumowanie szkolenia.

 • dyplom Effect Group

 • STOSOWANE NA SZKOLENIU METODY

  Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii. Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności.

  Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Arkadiusz Bober

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji zakupowych, wywierania wpływu, budowania i zarządzania zespołem oraz kreatywności i twórczego myślenia. Jego głównym atutem jest umiejętność przystępnego i twórczego przekazywania wiedzy i doświadczeń zdobytych w bezpośrednich kontaktach z klientami. Od 2007 roku stała współpraca z firmą szkoleniową Effect Group. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej, doradczej oraz w prowadzeniu programów coachingowych dla kadry zarządzającej. Jest przede wszystkim praktykiem, ceniącym i popierającym rozwiązania proste i efektywne, czym skutecznie dzieli się z uczestnikami szkoleń. Oprócz szkoleń z powodzeniem prowadzi również sesje coachingu biznesowego dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako menadżer, a od 11 lat jest aktywnym trenerem umiejętności interpersonalnych, negocjacyjnych i sprzedażowych. Jest również praktykiem NLP.

Szkolenia o podobnej tematyce