16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia "Negocjacje Zakupowe" jest podniesie kompetencji i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia profesjonalnych negocjacji zakupowych.
  Biorąc udział w szkoleniu:

  Nauczysz się wzmacniać swoją siłę zakupową, przed rozpoczęciem negocjacji z Dostawcą.
  Określisz swój indywidualny styl negocjacyjny, poznasz jego silne i słabe strony.
  Poznasz i nauczysz się stosować najskuteczniejsze strategie i taktyki negocjacji zakupowych.
  Przećwiczysz i rozwiniesz, pod okiem doświadczonego trenera, swoje umiejętności negocjacyjne.
  Podniesiesz swoje kompetencje związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach z Dostawcami.
  Nauczysz się technik asertywnych wykorzystywanych w pracy Kupca.

 • 1. NEGOCJACJE W PRACY KUPCA

  Rola i znaczenie negocjacji w dziale zakupów
  Modele i rodzaje negocjacji kupieckich
  Różnice w podejściu do negocjacji kupieckich ze względu na branżę

  2. JAKIM JESTEŚ NEGOCJATOREM

  Twoje cechy, predyspozycje i przyjęte wzorce - informacja zwrotna dla Ciebie
  Rodzaje stylów negocjacyjnych i ich wpływ na proces zakupów
  Wzorzec skutecznego negocjatora - jak rozwijać w sobie pożądane cechy

  (Testy określające styl negocjacyjne i predyspozycje osobowościowe wpływające na sposób negocjowania z Dostawcami)
  3. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI - WZMACNIANIE SIŁY ZAKUPOWEJ

  Narzędzia kreowania siły zakupowej
  Jak przygotować się do negocjacji - krok po kroku.
  Metody planowania strategii negocjacyjnej

  (Dwie Gry sytuacyjne: "Przygotowanie do negocjacji z nowym Dostawcą" i "Przygotowanie do negocjacji zakupowych w oparciu o BATNA i ZOAP").
  4. FAZA OTWARCIA NEGOCJACJI KUPIECKICH

  Jak budować atmosferę rozmów i jak nią zarządzać?
  Komunikacja niewerbalna, jako narzędzie wpływające na sukces negocjacyjny
  Wpływ cech osobowościowych na przebieg negocjacji - jak zdobywać informacje, jak je wykorzystywać, jak się bronić przed próbą manipulacji
  Techniki wpływania na jakość rozmów negocjacyjnych

  (Cztery Gry symulacyjne: "Początek spotkania Kupca z PH", "Komplementarność społeczna w pracy Kupca", "Techniki ingracjacyjne", "Rapport").
  5. ETYKIETA

  Elementy etykiety budujące wizerunek negocjatora
  Jak zarządzać wizerunkiem by wzmocnić pozycję wyjściową?

  (Gra symulacyjna: "Etykieta").
  6. NEGOCJACYJNA STRATEGIA KUPIECKA SKROJONA NA MIARĘ

  Techniki perswazji - jak je wykorzystywać i jak się przed nimi bronić
  Metody doboru strategii negocjacyjnej w oparciu o cechy oponenta
  Sposoby dynamicznego modelowania strategii negocjacyjnej

  (Gra symulacyjna: "Komunikacja z różnymi typami Dostawców").
  7. POCZĄTEK NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH - FAZA WSTĘPNA

  Praktyczne poznanie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych fazy wstępnej
  Techniki stosowane przez sprzedawców - jak się przed nimi bronić i zwyciężać
  Sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach właściwych dla tego etapu negocjacji

  (Gra wieloetapowa: "Faza wstępna").
  8. NEGOCJACJE WŁAŚCIWE

  Praktyczne poznanie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych fazy właściwej
  Techniki stosowane przez sprzedawców - jak się przed nimi bronić i zwyciężać
  Sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach właściwych dla tego etapu negocjacji

  (Gra wieloetapowa: "Taktyki negocjacji zakupowych").
  9. ZAMKNIĘCIE NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH

  Praktyczne poznanie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych fazy właściwej
  Techniki stosowane przez sprzedawców - jak się przed nimi bronić i zwyciężać
  Sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach właściwych dla tego etapu negocjacji

  (Gra wieloetapowa: "Domykanie kontraktu").
  10. TRUDNE SYTUACJE W NEGOCJACJACH Z DOSTAWCAMI

  Jak poradzić sobie z trudnym partnerem negocjacyjnym?
  Sposoby kierowania rozmów na właściwe tory
  Metody unikania odmowy
  Techniki rozwiązywania sytuacji utrudniających przebieg negocjacji

  (Mini gry: "Metody prowadzenia rozmów w różnych trudnych sytuacjach").
  11. ASERTYWNOŚĆ W PRACY KUPCA

  Poziom Twojej asertywności - informacja zwrotna dla Ciebie
  Wzory asertywnych zachowań ułatwiających pracę kupca
  Jak wykorzystać asertywność na stanowisku kupca?

  (Test: "Poziom asertywności". Mini gry "Asertywne stawianie granic", "Asertywna odmowa").

 • Certyfikat B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.

 • Szkolenie Negocjacje Zakupowe ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy.

  Jednym z narzędzi będą gry sytuacyjne, symulacyjne i wieloetapowe przygotowane przez naszych ekspertów i trenerów z doświadczeniem zakupowym. Gry oddają w realny sposób uwarunkowania i sytuacje, z którymi spotykają się w swojej pracy menedżerowie i specjaliści działów zakupów.

  Udział w grach z wykorzystaniem przekazywanych podczas zajęć technik, taktyk i strategii negocjacji zakupowych doskonali i utrwala nabyte w trakcie szkolenia umiejętności.

 • Kupcy, menedżerowie i specjaliści działów zakupów, zaopatrzenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  konsultacje do dni po szkoleniu

Szkolenia o podobnej tematyce