8 Godzin, 0 Dni

Negocjacje zaawansowane

350,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Realizacja programu podniesie umiejętności w zakresie:

  - Negocjowania i zastosowania taktyk negocjacyjnych

  - umiejętności diagnozy manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi

  - Opanowanie umiejętności skutecznego negocjowania

  - Rozumienie intencji i zachowań partnera

  - Adekwatna ocena sytuacji i pozycji stron negocjujących

 • 1.Wprowadzenie do negocjacji:
  -definicja negocjacji,
  -sens i warunki podejmowania negocjacji,
  -przekonania na temat negocjacji,
  -stanowiska a interesy w negocjacjach.
  - komunikacja werbalna i nie werbalna w negocjacjach

  2.Strategie i style negocjacyjne:
  -nastawienie do negocjacji,
  -strategie negocjacyjne a orientacja na zadanie lub relację;
  * rywalizacja
  * dostosowanie
  * unikanie
  * kompromis
  * współpraca
  -style negocjowania;
  * styl twardy
  * styl miękki
  * styl rzeczowy – charakterystyka negocjacji opartych na zasadach.
  - Strategie negocjacyjne – problemowa, pozycyjna

  3.Budowanie scenariusza partnerstwa.
  - Procedura negocjacji

  4.Umiejętność doboru strategii negocjacyjnych w zależności od sytuacji – wskazówki i zasady.
  - taktyki negocjacyjne, ćwiczenia
  - taktyka niepełnego pełnomocnictwa
  - próbny balon
  - zdechła ryba i inne

  5.Planowanie negocjacji:
  -określanie celu negocjacji i kryteriów oceny - technika SMART,
  -rozpoznanie partnera negocjacji,
  -analiza alternatyw – BATNA (określenie siły pozycji w negocjacjach),
  -określanie pola negocjacyjnego,
  -przygotowanie argumentacji,
  -zasady kształtowania sytuacji negocjacyjnej.

  6.Przebieg negocjacji:
  -ceremonia prezentacji stron,
  -ustalanie regulaminu spotkania,
  -zasady określania i prezentowania ofert pierwotnych,
  -etapy negocjacji właściwych.

  7.Zakończenie negocjacji i podpisanie kontraktu.

  8.Typy trudnych negocjatorów.
  - Radzenie sobie z presją i manipulacją
  - brudne chwyty - rozpoznawanie i demaskowanie

 • Szkolenia odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności praktycznych z danego obszaru, z dobrą podbudową teoretyczną. Stosowane są takie formy nauczania, jak: wykłady, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia, demonstracje i prezentacje, testy, ankiety oraz dyskusje kierowane.

 • Szkolenie dla kadry zarządzającej, grupa od 8 do 14 osób

 • 350 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce