24 Godzin, 4 Dni

grupa max. 15

Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystyki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem).

Zakopane Termin pewny 1 990,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 1 990,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 1 990,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Umiejętność negocjowania ma nieocenione znaczenie dla wszystkich kierowników projektu i liderów zmian. Negocjują oni nie tylko warunki umów z poszczególnymi dostawcami i kontrahentami, ale także przez cały cykl życia projektu muszą skutecznie negocjować z głównymi interesariuszami, klientami i członkami swoich zespołów tak, aby zrealizować wymagania i zakres projektu.
  Warsztat pomoże zrozumieć, jak analizować styl negocjowania, jak rozwiązywać pojawiające się konflikty i wykorzystywać je dla swoich celów oraz jak skutecznie prowadzić same negocjacje w zależności od etapu danego projektu. Naszą ambicją jest przedstawienie nie tylko i wyłącznie samego procesu negocjacyjnego, ale pokazanie na praktycznych przykładach biznesowych jakie taktyki negocjacyjne mogą być stosowane i jakie rodzą one konsekwencje. Uczestnicy uzyskają wiele cennych wskazówek i informacji zwrotnych od trenera, który na co dzień realizuje projekty i zarządza bardzo często sprzecznymi oczekiwaniami.

 • I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  Powitanie uczestników zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
  II. NEGOCJACJE W WARUNKACH REALIZOWANEGO PROJEKTU.
  Mapa wpływu interesariuszy i identyfikacja sprzecznych interesów.
  Metody negocjowania z kluczowymi interesariuszami - czyli jak wdrożyć strategię WIN-WIN.
  Wyniki procesu negocjacji i ich wpływ na miary efektywności projektu.
  Problemy i sposoby ich rozwiązywania poprzez negocjacje pojawiające się na różnych etapach cyklu życia projektu
  III. STRATEGIE NEGOCJACYJNE DOPASOWANE DO ŚRODOWISKA PROJEKTOWEGO.
  Cel negocjacji od tego zaczynamy.
  Ustalenie priorytetów nie wszystko jest tak samo dla nas istotne.
  Przygotowanie miejsca i czasu negocjacji.
  Analiza stron negocjacji.
  Sposoby rozwiązywania konfliktów.
  Strategie i taktyki negocjacyjne.
  Utrata zaufania czyli na co powinniśmy zwracać uwagę.
  Potrzeba wygrania - jak osiągnąć sukces w €žbiałych rękawiczkach €.
  Reakcje emocjonalne - jak wdrożyć w życie sztukę opanowania.
  IV. ETAPY PROCESU NEGOCJACYJNEGO W PROJEKTACH.
  Proces negocjacyjny krok po kroku do osiągnięcia porozumienia.
  Schemat spotkania negocjacyjnego kilka cennych wskazówek praktycznych.
  Ustalenie potrzeb i możliwości partnera.
  Ustalenie kwestii spornych i wspólnych.
  Stosowanie technik wpływu społecznego w negocjacjach.
  Przyjmowanie strategii w zależności od celu.
  Kluczowe reguły w negocjacjach.
  V. DEFINIOWANIE NAJLEPSZEJ ALTERNATYWY DLA POROZUMIENIA Z INTERESARIUSZAMI W PROJEKCIE.
  Zasady określania BATNY.
  Ustalenie potrzeby negocjowania nie zawsze jesteśmy na to gotowi.
  Wykorzystywanie BATNY w poszczególnych etapach procesu negocjacyjnego.
  BATNA partnera negocjacyjnego klucz do osiągnięcia przewagi w negocjacjach.
  Strategia negocjacyjna: konkurencyjna, rzeczowa i partnerska.
  Negocjacje twarde lub miękkie czyli jak dobierać style, aby osiągnąć optymalne rozwiązanie?
  VI. OSIĄGANIE OBUSTRONNYCH KORZYŚCI POPRZEZ DEFINIOWANIE RÓŻNIC STANOWISK.
  Wyjaśnianie obszarów interesów i wypracowywanie dostępnych wariantów.
  Negocjowanie w ramach zespołu projektowego.
  Negocjacje z dostawcami zewnętrznymi.
  Negocjowanie pomiędzy zespołami.
  Monitorowanie dialogu i koncentracja na właściwym jakościowo procesie negocjacyjnym.
  Wyjaśnianie wszystkich obszarów interesów i formułowanie racjonalnych wniosków.
  VII. NEGOCJACJE WE WŁASNYM PROJEKCIE ANALIZA SYTUACJI I WYPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCENARIUSZY POSTĘPOWANIA.
  Analiza sytuacji i definiowanie oczekiwań.
  Definiowanie własnych ograniczeń w projekcie i zapewnienie odpowiedniej komunikacji kryteriów brzegowych.
  Przewidywanie sytuacji partnera negocjacyjnego czyli jak wykorzystać drzewa decyzyjne do kreowania właściwej pozycji negocjacyjnej.
  VIII. DOCHODZĄC DO €žTAK € I UNIKAJĄC €žNIE € STRATEGIA PRZEŁAMYWANIA IMPASU W NEGOCJACJACH.
  Reguła wzajemnego szacunku i zrozumienia interesów jak pogodzić różne stanowiska?
  Umiejętność mówienia i słuchania bez tego nie ma negocjacji.
  Sytuacje trudne w negocjacjach od właściwej diagnozy i zrozumienia interesów zależy sukces dwóch stron negocjacyjnych.
  Błędy negocjacyjne czyli jak budować tzw. €žmosty zwodzone €.
  IX. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PODSUMOWANIE.
  Podsumowanie procesu negocjowania w projektach i zmianach biznesowych.
  Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  Zakończenie szkolenia.

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Szczegółowa agenda wydarzenia:
  Dzień I :
  Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
  Kolacja.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

  Dzień II :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień III :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień IV :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:
  ·Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

  ·Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy prowadzeniu projektów, w ramach których wykorzystywano analizę biznesową.

  ·Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 • Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

  ·obecnych i przyszłych kierowników projektów,

  ·uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,

  ·menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.

  ·przedstawicieli Biur Projektów.

  Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem.

 • 1 990,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  zakwaterowanie

dr inż Martin Daliga

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.

Zygmunt Dolata

Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie,

Tomasz Kurek

Wybitny trener biznesu i konsultant z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim w organizacjach. Specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji długofalowych strategii rozwoju z wykorzystaniem narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz w ich realizacji w oparciu o zarządzanie projektami. Przedsiębiorca, menedżer i doradca w zakresie zarządzania organizacjami i zespołami projektowymi. Doradzał przy opracowaniu kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych wprowadzających do oferty firm nowe produkty i usługi. Współtworzył kilkanaście strategii rozwoju firm i instytucji publicznych, strategii komercjalizacji wynalazku i pozyskania inwestora. Zwolennik ciągłego i dobrze zaplanowanego doskonalenia organizacji w oparciu o zestaw narzędzi dobranych indywidualnie do jej sytuacji i potrzeb. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Inwestycji w Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. oraz zarządza dwoma innymi firmami. Zajęcia prowadzi żywiołowo z powodzeniem zachęcając osoby uczestniczące do licznych aktywności, inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce