16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Negocjacje międzykulturowe w biznesie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników
  • poznanie efektywnych sposobów prowadzenia negocjacji, w celu nabrania pewności podczas zawierania transakcjach zagranicznych,
  • poznanie różnych technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów zagranicznych,
  • poznanie odmiennych zachowań komunikacyjnych i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku międzynarodowym,
  • poznanie podstawowych aspektów komunikacji interkulturowej i odmiennych kodów kulturowych wybranych krajów oraz zapoznanie się z odmiennymi stylami zachowań kontrahentów z poszczególnych krajów,
  • poznanie zasad etykiety biznesu międzynarodowego oraz elementów protokołu w biznesie,
  • nabycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji w kontekście międzynarodowym.

 • Dzień I - Negocjacje jako proces komunikacji
  „Kompromis to dzielenie ciastka w ten sposób, aby każdy z partnerów wierzył, że otrzymał większy kawałek”
  Ludwig Erhard

  1. Negocjacje jako proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Elementy dobrej komunikacji i sztuki zadawania pytań.
  2. Struktura i główne elementy procesu komunikacji interkulturowej oraz znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej.
  3. Komunikacja niewerbalna czyli jak poprawnie interpretować odmienne zachowania partnerów zagranicznych.
  4. Własne doświadczenia kulturowe i ich wpływ na przebieg negocjacji.
  5. Zasady przygotowania negocjacji z cudzoziemcami. Schemat negocjacji BATNA, umowa zagraniczna, jej główne elementy i struktura.

  Dzień II - Negocjacje w środowisku interkulturowym
  „Nawet grzeczność przesadna staje się niegrzecznością”
  Przysłowie japońskie

  1. Modele i skrypty kulturowe europejskie i azjatyckie.
  2. Style negocjacyjne naszych partnerów - analiza wybranych krajów.
  3. Polacy jako negocjatorzy czyli polskie sposoby komunikowania i różnice na tle międzynarodowym.
  4. Budowanie kulturowych synergii oraz zdobywanie zaufania i sympatii partnerów zagranicznych.
  5. Zasady zachowań i dobrych obyczajów w trakcie procesu negocjacji.
  6. Elementy protokołu i etykiety w biznesie międzynarodowym.
  7. Praktyczne ćwiczenie negocjacyjne z partnerem z Europy/Azji.

 • ukończenia szkolenia

 • Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, w których bardzo ważna jest praca i zaangażowanie uczestników oraz wykorzystywanie obok tradycyjnych form wykładów, nowoczesnych metod nauczania. Wybrane metody szkolenia to:
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
  • analiza studium przypadku,
  • testy, gry i symulacje,
  • dyskusje moderowane,
  • wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi,
  • ćwiczenia integrujące i energetyzujące.

 • • menadżerowie i wyższa kadra kierownicza firm działających na rynkach zagranicznych,
  • samorządowcy, działacze izb gospodarczych, pracownicy administracji państwowej, mający na co dzień do czynienia z obcokrajowcami,
  • prawnicy firm obsługujący firmy polskie pozostające w kontaktach gospodarczych z partnerami zagranicznymi,
  • wszyscy zainteresowani poszerzeniem własnych umiejętności interpersonalnych i nabraniem pewności w trudnych sytuacjach interkulturowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce