16 Godzin, 2 Dni

Negocjacje międzykulturowe

1 590,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Główna Idea

  Negocjacje są powszechną formą uzyskiwania od innych tego, na czym nam zależy. Aby były skuteczne, wymagają stosownych przygotowań, rzeczowości, ambicji, stanowczości, świadomości własnych celów i pozytywnego nastawienia. Jeśli mają zapewnić długofalowe relacje z Drugą Stroną, wymagają też dobrej komunikacji, wzajemnego zaufania i poszanowania...

  Gdy dotyczą przedstawicieli różnych kultur, stają się wyjątkowym wyzwaniem, nawet dla doświadczonych negocjatorów. Wiedza o lokalnej kulturze i zwyczajach partnera pozwala uniknąć wielu pułapek i zwiększyć szansę na dobre kontrakty…  Cele:  poznawanie profesjonalnych sposobów negocjacji (poprzez teorię i praktykę)

  rozwijanie umiejętności negocjowania z zagranicznymi partnerami

  Korzyści uczestników:  wzbogacenie wiedzy na temat prowadzenia negocjacji

  zdobycie nowych doświadczeń negocjacyjnych

  większa wprawa i pewność siebie w negocjowaniu z obcokrajowcami

  większa skuteczność negocjacji międzynarodowych

  lepsze wyniki finansowe firmy

 • Różnice międzykulturowe i sposoby porównywania kultur

  czym jest kultura lokalna i jak ją dostrzegamy
  „wymiary” kultury
  sposoby porównywania kultur
  jak różnice kulturowe ujawniają się w zachowaniu
  Mini-wykład, dyskusja kierowana, film
  Istota negocjacji

  czym są negocjacje
  założenia ograniczające i ułatwiające skuteczne negocjacje
  plan i zasady przygotowań do negocjacji
  rozpoznawanie indywidualnych stylów negocjowania
  Test psychologiczny, dyskusja kierowana, ćwiczenia indywidualne
  Istota negocjacji międzykulturowych

  co wyróżnia negocjacje międzykulturowe
  wymiary kultury istotne w negocjacjach
  wpływ czynników kulturowych na różne elementy negocjacji
  narodowość i kultura a styl prowadzenia negocjacji
  indywidualne podejście do negocjatorów zagranicznych
  międzynarodowa etykieta, jako wspólny język wśród różnic
  Mini-wykład, dyskusja kierowana
  Kulturowe różnice w stylach negocjowania

  partnerzy z Unii Europejskiej
  partnerzy z USA
  negocjatorzy z Japonii
  Arabowie w negocjacjach
  sąsiedzi zza wschodniej granicy
  Mini-wykład, dyskusja kierowana
  Przygotowanie negocjacji międzykulturowych

  zanim dojdzie do spotkania – punkty przygotowań do rozmów
  tworzenie korzystnego pierwszego wrażenia w kontaktach z obcokrajowcami
  komunikacja niewerbalna w negocjacjach międzykulturowych
  budowanie dobrego klimatu negocjacji w różnych kulturach
  sposoby przełamywania niechęci, uprzedzeń i nieufności
  Praca w podgrupach, analiza przypadków
  Prowadzenie negocjacji międzykulturowych

  praktyka efektywnego słuchania
  sztuka zadawania dobrych pytań
  gospodarowanie informacjami podczas negocjacji
  metody poszukiwania rozwiązań „wygrana-wygrana”
  zasady licytacji, argumentacji i gospodarowania ustępstwami
  techniki "przechwytywania inicjatywy"
  BATNA, I-MOC oraz inne źródła siły w negocjacjach
  Symulacja i analiza rozmów

 • Tak

 • Mini-wykład, ćwiczenia indywidualne, testy psychologiczne, analizy przypadków, symulacje i analiza rozmów negocjacyjnych, prace w podgrupach, dyskusje kierowane

 • Adresaci szkolenia:  handlowcy i sprzedawcy

  pracownicy działów: sprzedaży, obsługi klienta, finansów, marketingu

  właściciele firm i kadra kierownicza

 • 1590 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  zakwaterowanie

Lech GórniakDoktor psychologii. Kilkunastoletni staż w prowadzeniu treningów umiejętności psychologicznych i warsztatów efektywnego działania. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz

w Katedrze Psychologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne dziedziny zainteresowań: relacje międzyludzkie, porozumiewanie się, wpływanie na innych, negocjacje, twórcze współdziałanie i przywództwo. Uczestnik polsko-brytyjskiego programu szkolenia trenerów kadr zarządzających MATRIK (Management Training in Kraków and the Regions, British Council, Know-How Fund). Certyfikat ukończenia kursu dla trenerów warsztatów szkoleniowych Plunkett Foundation. Międzynarodowy certyfikat w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju Thames Valley University, London. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Stypendysta Uniwersytetu Oxfordzkiego (Wadham College).Szkolenia o podobnej tematyce