16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Negocjacje handlowe

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy na szkoleniu zdobędą wiedzę niezbędną do profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych, poznają jak pokonywać bariery podczas rozmów oraz jak osiągnąć wyznaczone cele.

 • 1. Wprowadzenie do psychologii negocjacji:
  • myślenie/Postawa – początek udanych negocjacji,
  • cykl Deminga – historia to moje doświadczenie,
  • charakterystyka negocjacji – klient zewnętrzny, klient wewnętrzny,
  • psychologia negocjacji – co mówi biznes? Czego oczekuje druga strona?
  • proces negocjacji – negocjacje to siła argumentów nie, argument siły,
  • rodzaje negocjacji - które są najskuteczniejsze,
  • negocjacje handlowe - charakterystyka.
  Ćwiczenie. Proces myślenia i postawy w negocjacjach. Budowa schematu psychologicznego stron mających przystąpić do negocjacji
  Ćwiczenie: Podniesie kompetencje z zakresu psychologii negocjacji, jak dobrze korelować postawy w negocjacjach z narzędziami które mają zostać użyte

  2. Typologia negocjatorów - charakter vs narzędzia negocjacji:
  • typologia negocjatorów - zachowania, style komunikacji,
  • cechy dobrego negocjatora – autodiagnoza,
  • czego oczekuje druga strona - przygotowanie, badanie potrzeb, dialog,
  • mój styl negocjacji -jak dopasować skuteczne narzędzia,
  • co widzie we mnie druga strona – pozytywy vs negatywy,
  • bądź elastyczny – trudna sztuka dopasowania,
  • manipulacja, Perswazja, Wywieranie Wpływu – jak rozpoznać, jak wykorzystać.
  Ćwiczenie: W oparciu o typologie negocjatorów, uczestnicy zaprojektują narzędzia do negocjacji win-win
  Ćwiczenie. Podczas pracy uczestnicy, nabędą sprawność elastyczności w doborze zachowań oraz stylu komunikacji w przypadku trudnych negocjatorów

  3. Komunikacja – transparentność komunikacji w negocjacjach:
  • czego biznes oczekuje od komunikacji,
  • klient zew vs klient wew charakterystyka współpracy,
  • jak rozmawiać z klientem zew,
  • FUKO – skuteczna informacja zwrotna,
  • mocne i słabe strony twojej komunikacji w negocjacjach,
  • jak twoja postawa wpływa na komunikacje w negocjacjach,
  • komunikacja – autodiagnoza zachować,
  • stres w komunikacji jak skutecznie zwalczać przeszkody.
  Ćwiczenie: Uczestnicy opiszą, mocne oraz słabe strony komunikacji Kam vs Klient zew, a następnie zaprojektują „skrzynkę narzędziową” niezbędną do naprawy słabych stron komunikacji
  Ćwiczenie rozwinie umiejętności transparentnej komunikacji podczas najtrudniejszych negocjacji.

  4. Skuteczne negocjacje – struktura, wybór strategii, techniki negocjacji:
  • rodzaje negocjacji – konfrontacja, współpraca, wycofanie,
  • co negocjuje – zakup, kontrakt czy wykonanie kontraktu,
  • techniki negocjacji – wybierz najlepszą dla obu stron,
  • przygotowanie do negocjacji, skuteczne narzędzia – OHZ, (2 I), BATNA,
  • projektowanie negocjacji model – CHOINKA,
  • etapy negocjacji – wszystko jest ważne,
  • co i Kto pomoże mi w negocjacjach – jak wykorzystać informacje,
  • wywieranie wpływu w negocjacjach – szansa czy zagrożenie,
  • manipulacja – jak się przed nią bronić,
  • najczęstsze style negocjacyjne trudnych klientów – jak je wykorzystać.
  Ćwiczenie: Gra negocjacyjna oparta na realnych wnioskach dwóch negocjujących stron.
  Ćwiczenie rozwinie zdolność przygotowanie planu negocjacji, wybrania najlepszej strategii oraz pokaże jak ważne jest współdziałanie oraz zdolność elastyczności w negocjacjach.

  5. Trening negocjacyjny – jak skutecznie prowadzić negocjacje:
  • etapy negocjacji – przygotowanie, otwarcie, badanie potrzeb, argumenty, zakończenie,
  • projektowanie procesu – CHOINKA (bądź zawsze o krok dalej),
  • model 4 I ( Inspiruj, Imponuj, Informuj, Inkasuj),
  • techniki Negocjacji – Ofensywa, Defensywa, Zwarcie,
  • motywacja w negocjacjach trudna sztuka budowania relacji,
  • inteligencja Emocjonalna – jak ją wykorzystać w procesie,
  • emocje w negocjacjach – wygraj zanim zaczniesz, skuteczna kontrola emocji,
  • jak nie dać się manipulować – techniki wywierania wpływu (OBRONA),
  • argumenty – przygotowanie, obrona, implementacja,
  • technika „ Cyfry mówią” – matematyka w negocjacjach.
  Ćwiczenie. Mój pierwszy projekt negocjacji. CHOINKA – projektowanie negocjacji w oparciu o doświadczenia uczestników
  Ćwiczenie: Podniesie kompetencje w zakresie projektowania procesu negocjacji, odpowiedniego przygotowania oraz wyboru strategii negocjacji.

  6. Trudne sytuacje w procesie negocjacji – zarządzanie konfliktem:
  • przewiduj konflikty – czego możesz się spodziewać,
  • twój styl rozwiązywania konfliktów,
  • asertywność – buduj autorytet,
  • komunikacja w konflikcie – trudna sztuka ustępstw,
  • panuj nad stresem – będziesz panował nad negocjacjami,
  • transparentność - mój przyjaciel w konflikcie,
  • czy konflikt to naprawdę porażka,
  • złe dobrego początki – szansa dla negocjatorów.
  Ćwiczenie. Konflikt negocjacyjny. Uczestnicy będą projektować rozwiązania i przebieg negocjacji pod czas sytuacji konfliktowej z klientem kluczowym
  Ćwiczenie rozwinie kompetencje związane z zarządzaniem emocjami oraz konfliktem.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w codziennej pracy prowadzą rozmowy negocjacyjne/renegocjacyjne oraz dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy wykorzystywania tego instrumentu.

 • 1240 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce