16 Godzin, 2 Dni

Negocjacje handlowe

9 900,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest:  -poznanie metod skutecznych negocjacji sprzedażowych

  -rozwój umiejętności obrony marży

  -nabycie umiejętności argumentowania korzyściami

  -radzenie sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych

  -nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w negocjacjach sprzedażowych

  -wskazanie metod maksymalizacji efektu negocjacji

  -omówienie sposobów połączenia osiągnięcia zamierzonego celu z zadowoleniem klienta

  Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:  - zwiększenie realizowanej marży handlowej

  - wzrost motywacji Przedstawicieli Handlowych do podejmowania dobrze skalkulowanego ryzyka w negocjacjach

  - wzrost zadowolenia klienta dzięki podejściu psychologicznemu do negocjacji • I. Istota skutecznych negocjacji sprzedażowych

  -negocjacyjna gra strategiczna
  -negocjacje sprzedażowe jako gra z klientem negocjacje partnerskie, czyli nastawione na długotrwałą współpracę a nie chwilowy spektakularny sukces
  -różnice pomiędzy grą a walką w negocjacjach
  -specyfika negocjacji wewnętrznych (klient wewnętrzny)


  2. Znaczenie autoprezentacji w negocjacjach - trening z kamerą video

  -zależność pomiędzy naszym wizerunkiem a efektem negocjacji
  -autopromocja i kształtowanie profesjonalnego wizerunku
  -manipulowanie własnym wizerunkiem w negocjacjach
  -budowanie pewności siebie i zamiana postrzegania: wyzwania zamiast trudności
  -zmiana zachowań reaktywnych na proaktywne
  -metody budowania automotywacji i własnego rozwoju zawodowego


  3. Przygotowanie do negocjacji handlowych

  -co negocjator powinien wiedzieć o partnerze i skąd czerpać informacje
  -wytyczanie celów
  -planowanie własnych działań
  -analiza alternatywnych rozwiązań (BATNA)
  -adwokat diabła


  4. Identyfikacja motywów działania kontrnegocjatora z uwzględnieniem wpływów społecznych w negocjacjach.

  -różne potrzeby poszczególnych osób zaangażowanych w proces podejmowania decyzji, techniki zadawania pytań
  -identyfikacji nieujawnionych motywatorów i czynników zewnętrznych działających na kontrnegocjatora
  -filtry – czyli jak uwolnić się od postrzegania sytuacji przez pryzmat własnych preferencji i stereotypów
  -synchronizacja zachowań sprzedawcy do preferencji klienta
  -skuteczność działania na podświadomość klienta


  5. Psychologia negocjacji

  -style negocjacyjne
  -metoda prezentacji oferty wpływające na decyzję klienta
  - „wyróżniaj się, albo zgiń”- wzmocnienie kreatywności i walka z rutyną
  -sztuka targowania się, czyli jak dać dużo nie tracąc wiele
  -metody przejścia z kompromisu do współpracy
  -drogi wychodzenia z impasu w negocjacjach
  -psychologiczne techniki wywierania wpływu
  -skuteczne metody domykania transakcji handlowych
  -presja czasu negocjacjach
  -układ sił w negocjacjach sprzedażowych


  6. Negocjacje cenowe

  -sposoby nieinwazyjnej prezentacji ceny
  -cena jako jedyna broń klienta
  -algorytm wyjścia spod presji ceny
  -strategie upustów
  -polityka cenowa i jej wpływ na możliwości negocjacyjne
  -strategie ustępstw


  7. Trudne sytuacje w kontaktach z klientem – ćwiczenie algorytmów zachowań, trening z kamerą video

  -oddzielenie ludzi od problemów
  -metody wyjścia z impasu w negocjacjach sprzedażowych
  -odmowa handlowa w naszych rękach
  ·jak odmówić partnerowi który domaga się rzeczy niemożliwych
  ·technika „zdartej płyty”
  -tworzenie „automatycznego pilota”
  -asertywność w negocjacjach

 • TAK, uczestnicy otzrymają certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć

 • Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi z uwzględnieniem:  -przedstawienia zaplanowanego zakresu wiedzy przez trenera

  -przekazania przez trenera własnych praktycznych doświadczeń

  -identyfikacji istniejących problemów

  -ćwiczeń praktycznych optymalizujących poszczególne fazy rozmowy i utrwalających nowe umiejętności

  -dyskusji grupowej

  -wypracowania listy rozwiązań na zasadzie „burzy mózgów”

  -ćwiczeń negocjacyjnych prezentujących proponowane rozwiązania i utrwalających nowe umiejętności

  -odgrywania ról (praca z kamerą video) i dokładnej analizy zarejestrowanego materiału

  -przykłady „z życia” analiza sukcesów negocjacyjnych

 • Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli handlowych, regionalnych kierowników sprzedaży, key account managerów oraz wszystkich osób, które prowadzą negocjacje SPRZEDAŻOWE. • 9900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 9900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Michał Brzeziński. Więcej informacji o trenerze znajdą Państwo na stronie internetowej www.ikr.pl w zakładce "Gwiazdozbiór trenerski"

Szkolenia o podobnej tematyce