16 Godzin, 2 Dni

Negocjacje

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem treningu jest nauka negocjacji jako stylu wykorzystywanego w trudnych kontaktach zawodowych, jako efektywnej metody tworzenia długotrwałej relacji z klientem i strategii w ochronie przed manipulacją. Poza tym trening uczy osiągania satysfakcjonujących rozwiązań oraz umów zgodnych z zasadą „wygrany-wygrany”, tzn. takich, kiedy każda ze stron ma możliwość zrealizowania swych interesów.

 • Program szkolenia do wglądu po skontaktowaniu się z Nami.

 • Istnieją dwie formy szkolenia:  Szkolenie Indoor - odbywające się "wewnątrz", w salach szkoleniowych, gdzie wykorzystuje się: różnorodne ćwiczenia, gry interakcyjne, scenki symulujące sytuacje zawodowe, testy i zadania nazywane zajęciami typu „papier ołówek”.  Szkolenia Outdoor - odbywające się "na zewnątrz", w terenie oraz częściowo w salach szkoleniowych, gdzie wykorzystuje się wiele ćwiczeń komunikacyjnych oraz gier na świeżym powietrzu wymagających opracowywania własnych strategii działania oraz kreatywności. W podsumowaniu spotkania trenerzy omawiają wspólnie z uczestnikami pojawiające się w trakcie wykonywanych zadań sytuacje oraz poszukują możliwości wykorzystania nowych doświadczeń w pracy.

 • Dzięki realizacji programu uczestnicy mogą:

  -Dokonać weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie negocjacji

  -Nabyć umiejętność planowania i prowadzenia spotkań z użyciem technik negocjacyjnych, opartych na identyfikacji ukrytych i jawnych potrzeb klienta

  -Poprawić swoją pozycję w kontakcie z klientem poprzez prezentację wzajemnych korzyści płynących z kontaktu i ochronę przed destruktywnym wpływem manipulacji i podstępnych taktyk

  -Rozwinąć umiejętności i postawy sprzyjające kształtowaniu długofalowych relacji z partnerami

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasze szkolenia prowadzą wysoko wykwalifikowani trenerzy o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, wykładowcy wyższych uczelni jak i praktycy z zakresu HRM. Cv do wglądu po skontaktowaniu się z Nami.

Szkolenia o podobnej tematyce