0 Godzin, 0 Dni

NAWIGACJA RELACJI Z TRUDNYM KLIENTEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Nabycie umiejętności kontaktu z klientami

  2. Umiejętność posługiwania się filozofią CRM

  3. Zdolność zarządzania długotrwałymi relacjami z konsumentami

  4.Zdobycie wiedzy na temat łagodzenia trudnych sytuacji z wykorzystaniem asertywności

  5. Zapewnianie satysfakcji klientów

  6. Umiejętność posługiwania się technikami nawigacji

 • 1. Charakterystyczne potrzeby i postawy klientów
  2. Style społecznego funkcjonowania
  3. Nawigacja relacji z klientem
  4. Dostrajanie się do klienta
  5. Sytuacje ekstremalne
  - zastrzeżenia i wątpliwości
  - przyczyny zachowań agresywnych
  - triki handlowe i negocjacyjne
  - reklamacje
  6. Techniki i metody zaradcze
  7. Asertywność w kontaktach z klientami
  8. Zmykanie sprzedaży

 • Certyfikat Norman Benett

 • warsztaty z wykorzystaniem technik audio-video, zbudowane na bazie realnych, konkretnych sytuacji sprzedażowych z życia zawodowego grupy docelowej

 • key account manager'owie, menedżerowie sprzedaży, handlowcy

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • działania typu follow-up po szkoleniu, raport i sugestie rozwojowe dla grupy, ewaluacja szkolenia
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy z własnym doświadczeniem sprzedażowym, członkowie zespołu negocjacyjnego Norman Benett

Szkolenia o podobnej tematyce