0 Godzin, 0 Dni

Nauka Języka Angielskiego Przez Internet

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W wyniku szkolenia pracownicy Państwa firmy poprawią znajomość języka angielskiego potrzebnego im do funkcjonowania w życiu codziennym i środowisku biznesu. Pozwoli im to na lepsze wykonywanie swoich obowiązków i uzyskiwanie większej satysfakcji z pracy. Dzięki temu podniesie się ich efektywność, co umożliwi Państwa firmie oszczędności związane z codziennym funkcjonowaniem. Mogąc uczyć się według zindywidualizowanego programu nauczania, Państwa pracownicy nauczą się tego, co jest im rzeczywiscie przydatne, a ich nauka będzie się odbywała w najbardziej dla nich korzystnym miejscu i czasie. Taki proces kształcenia gwarantuje wysoką efektywność, a co się z tym wiąże, duży procent zwrotu inwestycji szkoleniowych.

 • Przed przystąpieniem do szkolenia internetowego metodyk Denis’ School dokonuje ewaluacji przydatności tego typu kształcenia w Państwa firmie. Po stwierdzeniu, że zastosowanie tej metody nauczania może przynieść Państwu wymierne korzyści w postaci oszczędności czasowych i finasowych, zostaje rozpoczęty proces nauki języka przez internet.

  Szkolenie rozpoczyna się od komputerowego testu wstępnego, mającego na celu ustalenie początkowych umiejętności każdego uczestnika kursu, oraz późniejszego stworzenia planu nauki, zgodnego z potrzebami każdego z jego odbiorców. Proces nauki odbywa się według stworzonego przez komputer indywidualnego programu nauczania, a jego przebieg jest monitorowany za pomocą wbudowanych w system narzędzi administracyjnych. Odbiorcy szkolenia na są na bieżąco informowani o swoich postępach drogą e-mailową, a administrator szkolenia jest informowany o wynikach nauki wszystkich użytkowników serwisu internetowego.

  W przypadku podjęcia przez Państwa firmę decyzji o wdrożeniu szkolenia w systemie blended-learning, nasz metodyk testuje wszystkich odbiorców kursu pod względem ustnego użycia języka angielskiego, selekcjonuje grupy o podobnym poziomie umiejętności początkowych, tworzy plan nauczania potrzebny na zajęcia prowadzone w systemie tradycyjnym oraz nadzoruje proces nauczania. Lektor prowadzący grupę koordynuje proces nauki odbywającej się metodą tradycyjną oraz szkolenia internetowego

 • Oferowane po ukończeniu każdego poziomu nauczania

 • Oferowany przez Denis’ School serwis do internetowej nauki języka angielskiego został stworzony przez zespół renomowanych światowych ekspertów w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego. Serwis opiera się na metodzie komunikacyjnej, której głównym założeniem jest taki wybór, prezentacja i ćwiczenie materiału językowego, żeby zachęciły one uczestnika kursu do natychmiastowego zastosowania nabytych umiejętności w znaczącym kontekście komunikacyjnym. Metoda komunikacyjna kładzie nacisk na równoczesne kształcenie czterech głównych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz na aktywne porozumiewanie się już od pierwszego kontaktu z językiem obcym. Materiał językowy jest prezentowany w sytuacjach praktycznych, które mogą się wydarzyć w życiu codziennym lub zawodowym.

 • Kadra managerska oraz pracownicy sektora biznesowego, wykorzystujący język angielski w pracy i w życiu codziennym. Osoby, dla których uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych metodą tradycyjną jest utrudnione ze względu na nieregularne godziny pracy, duże obciążenie obowiązkami lub ciągłe przemieszczanie się. Firmy, które chcą zapewnić swoim pracownikom szkolenia językowe, a trudno jest im utworzyć grupy językowe na tym samym poziomie zaawansowania i z tymi samymi potrzebami szkoleniowymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Konsultacje w zakresie najbardziej odpowiedniej metody nauczania dla każdej firmy przeprowadzają metodycy Denis’ School, a bieżącą obsługę szkoleń internetowych prowadzi nasz dział e-learningu. Wszystkie osoby zajmujące się organizacją, nadzorem i przeprowadzaniem szkoleń językowych posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczeni zawodowe w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. Lektorzy prowadzący zajęcia konwersacyjne przez internet to rodzimi użytkownicy języka angielskiego

Szkolenia o podobnej tematyce