5 Godzin, 1 Dni

grupa max. 15

NAJSKUTECZNIEJSZE ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W UMOWACH HANDLOWYCH.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - możliwość poznania najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych,
  - zapoznanie się z niekonwencjonalnymi, nowymi formami rozliczeń i ich wpływem na ograniczanie zagrożeń,
  - uzyskanie umiejętności oceny wiarygodności partnera i aktywnego negocjowania różnych zabezpieczeń płatności z punktu widzenia ryzyka i kosztów oraz najlepszego zabezpieczenia swoich interesów w umowie.

 • - Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie wynikających z tego zagrożeń.
  - Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.
  - Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
  - Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
  - Aktualne rozwiązania prawne dotyczące rozliczania umów i zabezpieczeń płatności.
  - Nowe zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
  - Możliwości tkwiące w zwyczajach finansowych, w tym w UCP 600, URR 725, URC 522.
  - Zastosowanie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przy odroczeniu płatności.
  - Uregulowania dotyczące daty płatności a kwestia odsetek ustawowych. Odsetki maksymalne.
  - Nowe możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
  - Dochodzenie roszczeń finansowych na bazie DOCDEX 811 i ISBP 681.
  - Formułowanie klauzul płatności w umowach krajowych i zagranicznych.
  - Akredytywa – aktywne negocjowanie jej rodzajów i kosztów. Revolving credit.
  - Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
  - Inkaso D/A i D/P oraz wykorzystanie inkasa spedytorskiego.
  - Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami. Awale.
  - Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
  - Porównanie warunków faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
  - Gwarancje bankowe i pozabankowe. Poręczenie, kredyt dyskontowy.
  - Zmiany w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  - Niezbędne uzgodnienia przy blokadzie rachunku i przewłaszczeniu na zabezpieczenie.
  - Pułapki wynikające z kosztów i prowizji. Zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
  - Zasady negocjowania form płatności i ustalanie priorytetów w tym zakresie.
  - Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.
  - Ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu błędów i pułapek w instrumentach finansowych.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Wykład, konsultacje, dyskusja, ćwiczenia

 • Szkolenie kierujemy do: pracowników działów: handlu, finansów, eksportu i importu, zaopatrzenia, kadry menedżerskiej oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych

 • 770 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Szkolenia o podobnej tematyce