5 Godzin, 1 Dni

grupa max. 15

NAJSKUTECZNIEJSZE FORMY OGRANICZANIA RYZYKA FINANSOWEGO UMÓW HANDLOWYCH.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - poznanie nowych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych w 2012 roku,
  - możliwość poznania najnowszych form zabezpieczenia płatności i zasad ich negocjowania z punktu widzenia sprzedającego i kupującego,
  - uzyskanie umiejętności aktywnego negocjowania różnych form rozliczeń i zabezpieczeń płatności z punktu widzenia ryzyka i kosztów oraz najlepszego zabezpieczenia swoich interesów w umowie, unikając zagrożeń w tym zakresie.

 • - Uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów w 2015 r.

  - Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.

  - Metody ograniczania ryzyka odsetek ustawowych w kredycie kupieckim.

  - Zmiany w zakresie zabezpieczeń w umowach o roboty budowlane.

  - Ocena ryzyka związanego z finansowymi aspektami umowy.

  - Zakres zabezpieczeń finansowych w umowie - zabezpieczenia płatności, zwrotu zaliczki, prawidłowego wykonania umowy.

  - Finansowe zabezpieczenia wykonania zobowiązań reklamacyjnych, w tym z tytułu gwarancji jakości.

  - Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.

  - Zabezpieczenia finansowe a scenariusze realizacji umowy.

  - Eliminowanie niebezpieczeństw kredytu kupieckiego przy sukcesywnej współpracy.

  - Zabezpieczenia polegające na transferze (przeniesieniu) ryzyka (pełnym lub częściowym).

  - Zabezpieczenia pozwalające ograniczyć opóźnienia wynikające z polityki płatniczej klienta.

  - Możliwości wycofania z banku klienta przekazanej przedpłaty.

  - Wykorzystanie instrumentów opartych na zobowiązaniach gwarancyjnych, w tym nowe zasady posługiwania się gwarancjami według zwyczajów URDG 758.

  - Możliwości stosowania w umowach krajowych najlepszych zabezpieczeń, stosowanych w kontraktach zagranicznych.

  - Zabezpieczenia z regresem i sytuacje, w których można i należy pozbyć się regresu.

  - Pozaumowne możliwości żądania zabezpieczeń finansowych (gwarantowane ustawowo) w przypadku zmiany sytuacji partnera.

  - Instrumenty dokumentowe jako formy rozliczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

  - Negocjowanie najskuteczniejszych formy rozliczeń i zabezpieczeń przez sprzedającego i kupującego.

  - Analiza praktycznych przypadków dotyczących różnych sytuacji kontraktowych.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Wykład, ćwiczenia, odpowiedzi na pytania uczestników.

 • Szkolenie kierujemy do: kadry menedżerskiej, pracowników działów: handlu, eksportu i importu, rozliczeń, księgowości, zaopatrzenia oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych.

 • 770 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Szkolenia o podobnej tematyce