16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

MS Word - poziom zaawansowany

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie MS Word Zaawansowany jest polecane osobom wykorzystującym program MS Word w codziennej pracy do tworzenia obszernych dokumentów.  Na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do zautomatyzowania pracy, a co za tym idzie – skrócenia czasu koniecznego na jej wykonanie. Poznacie Państwo tajniki tworzenia automatycznych spisów treści oraz korespondencji seryjnej. Szkolenie MS Word Zaawansowany prezentuje także możliwości współpracy programów pakietu MS Office (MS PowerPoint, MS Excel). Wykorzystując zależności między skoroszytem arkusza kalkulacyjnego MS Excel, prezentacją programu MS PowerPoint a dokumentem MS Word stworzycie Państwo interaktywne dokumenty. Uczestnicząc w szkoleniu dowiecie się też Państwo jak chronić dokument lub tylko jego część przed edycją.  Szkolenie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem wielu ćwiczeń praktycznych.

 • Zakres tematyczny szkolenia MS Word Zaawansowany:  1. Praca z obszernymi dokumentami

   Automatyczna numeracja

  * Stron

  * Rysunków

  * Przypisów

   Konspekt

  * Definiowanie poziomów konspektu,

  * Podział dokumentu na dokument główny i dokumenty podrzędne

  * Dołączanie dokumentów podrzędnych do dokumentu głównego

   Automatyczne spisy treści

  * Przygotowanie dokumentu do tworzenia automatycznych spisów,

  * Wstawianie oraz modyfikacja spisów treści

   Indeks

  * Oznaczanie słów indeksu

  * Tworzenie i modyfikacja indeksów

   Zakładki

   Odsyłacze, hiperłącza

   Przypisy końcowe oraz dolne

   Wstawianie pól

  * Automatyczna aktualizacja daty,

  * Właściwości dokumentu osadzone w polach dokumentu  2. Automatyzacja pracy

   Narzędzie korespondencji seryjnej

  * Wykorzystanie plików MS Excel oraz baz danych programu MS Access

  * Tworzenie szablonu dokumentu wysyłkowego

  * Reguły korespondencji seryjnej

  * Scalanie korespondencji seryjnej

  * Tworzenie kopert, etykiet

   Formularze

  * Tworzenie

  * Właściwości pól formularza

  * Ochrona pól formularza  3. Praca w trybie śledzenia zmian

   Rejestracja oraz opcje śledzenia zmian

   Komentarze

   Porównywanie, scalanie dokumentów  4. Rejestrowanie makropoleceń  5. Obiekty

   Tworzenie nowych obiektów

   Wstawianie z obiektów z istniejących plików

   Tworzenie łączy  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/word-zaawansowany

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Word Zaawansowany ma charakter wykładowo - warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Kurs MS Word Zaawansowany jest przeznaczony dla osób wykorzystujących program MS Word, do tworzenia zaawansowanych dokumentów, przy użyciu np. korespondencji seryjnej, formularzy, lub dla współpracujących przy tworzeniu dokumentów. Do uczestnictwa w kursie niezbędne jest posiadanie wiedzy odpowiadającej kursowi WORD Średniozaawansowany.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce