8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

MS Word - poziom średniozaawansowany

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie MS Word Średniozaawansowany dedykowane jest osobom znającym podstawowe zagadnienia związane z pracą w edytorze tekstów. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się jak poprawnie tworzyć dokumenty oraz wykorzystywać grafiki SmartArt, WordArt oraz wykresy. Przedstawione zostają zagadnienia związane z zastosowaniem oraz tworzeniem stylów.  Szkolenie polecane jest pracownikom biurowym, pracownikom kancelarii prawniczych oraz wszystkim wykorzystującym program MS Word w codziennej pracy. Przed przystąpieniem do szkolenia MS Word na poziomie średniozaawansowanym konieczne jest ukończenie szkolenia MS Word – poziom podstawowy lub posiadanie wiedzy równoważnej.

 • Zakres tematyczny szkolenia MS Word Średniozaawansowany:  1. Właściwości dokumentu:

   Autor, statystyka

   Właściwości modyfikowalne  2. Operacje na plikach:

   Zarządzanie wersjami

   Inspekcja dokumentu

   Tryb zgodności

   Wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną

   Tworzenie dokumentu PDF

   Zapisywanie dokumentu jako strony internetowej

   Modyfikacja szablonu Adres strony został usunięty  3. Edycja tekstu:

   Opcje czcionek, akapitów

   Tworzenie, modyfikacja oraz zastosowanie stylów

   Kopiowanie stylów

   Dzielenie wyrazów  4. Formatowanie dokumentu, efekty:

   Wstawianie grafiki SmartArt

   Wstawianie obiektów WordArt

   Wstawianie równań matematycznych

   Wykorzystanie pól tekstowych w dokumencie

   Znaki podziału

   Numeracja stron  5. Tabele:

   Tworzenie oraz modyfikacja

   Sortowanie danych w tabeli

   Filtrowanie danych w tabeli

   Operacje matematyczny w tabelach programu MS Word  6. Ochrona dokumentu

   Ochrona przed zmianami

   Ochrona przed odczytem

   Tworzenie i edycja wykresów  7. Wykresy:

   Tworzenie wykresów

   Edycja danych źródłowych

   Formatowanie poszczególnych elementów wykresu  8. Drukowanie:

   Druk wybranego zakresu

   Skalowanie

   Wydruk

   Sortowanie  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/word-sredniozaawansowany

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Word Średniozaawansowany ma charakter wykładowo - warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Szkolenie MS Word Średniozaawansowany polecane jest pracownikom biurowym, pracownikom kancelarii prawniczych oraz wszystkim wykorzystującym program MS Word w codziennej pracy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Kamil Targosiński

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce