16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

MS Project - Podstawy zarządzania projektami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Program MS Project podstawowy należy do najpopularniejszych programów wspomagających zarządzanie projektami na rynku. Program MS Project ułatwia zarządzanie zasobami, finansami a także zarządzanie informacją. Aby optymalnie wykorzystać czas spędzony na pracy z programem MS Project niezbędne jest jego dokładne poznanie. Dopiero gruntowna wiedza umożliwi kierownikom, uczestnikom projektów sprawne poruszanie się w tak potężnym narzędziu jak MS Project. Nasze szkolenie MS Project – Podstawowy ukazuje tzw. „dobre praktyki” przy pracy z programem. Prowadzone jest przez doświadczonych, autoryzowanych trenerów.

 • Zakres tematyczny szkolenia MS Project podstawowy:  1. Wprowadzenie do pracy z Microsoft Office Project Standard i Professional

  2. Pojęcia podstawowe i wprowadzenie

  3. Widoki

  4. Definiowanie projektu

  5. Kalendarz

  6. Zarządzanie zadaniami

  7. Modyfikacja zadań

  8. Kalendarze zadań

  9. Hierarchia zadań

  10.Modyfikacje harmonogramu z zadaniami sumarycznymi

  11.Definiowanie relacji i ograniczeń dla zadań

  12.Łączenie zadań

  13.Rodzaje zależności

  14.Wprowadzanie relacji złożonych

  15.Czas opóźnienia (zwłoki) i wyprzedzenia

  16. Wprowadzanie warunków brzegowych

  17 .Analiza ścieżki krytycznej

  18. Czynniki sterujące zadaniami

  19. Wprowadzanie informacji o zasobach

  20. Pula zasobów

  21. Typy zasobów

  22. Przypisywanie zasobów do zadań

  23. Modyfikowanie informacji o przydziale

  24. Przeciążenie zasobów

  25. Przeglądanie informacji o projekcie oraz analiza kosztów

  26. Koszty

  27. Kontrola realizacji projektu

  28. Przygotowanie do śledzenia postępu prac

  29. Śledzenie postępu prac

  30. Drukowanie

  31. Raporty wizualne

  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/project-podstawowy

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Project podstawowy ma charakter wykładowo-warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Szkolenie MS Project podstawowy dedykowane jest osobom wykorzystującym narzędzie MS Project do przygotowywania i monitorowania przebiegu projektów. Polecamy wszystkim wdrażającym się w karierę menedżera projektu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • konsultacje do 30 dni po szkoleniu

Kamil Targosiński

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce