8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

MS PowerPoint - tworzenie prezentacji biznesowej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu naukę sprawnego tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych, z zastosowaniem najnowszych efektów, które są możliwe do uzyskania w programach pakietu Office.

 • 1. Zasady tworzenia prezentacji w programie PowerPoint:
  • kreacja czytelnych i przejrzystych prezentacji,
  • formatowanie tekstu.

  2. Tworzenie:
  • tworzenie i wykorzystanie schematów i projektów,
  • tworzenie i modyfikowanie wzorców slajdu,
  • tworzenie animacji obiektów na slajdach i ustalanie ich kolejności,
  • tworzenie prezentacji na płytach CD wraz z autostartem,
  • tworzenie prezentacji przenośnej,
  • tworzenie prezentacji w formacie HTML.

  3. Wstawianie:
  • wstawianie tabel Worda i Excela,
  • wstawianie wykresów Excela,
  • animowanie serii wykresu,
  • wstawianie obiektów utworzonych w innych programach,
  • wstawianie klipów multimedialnych,
  • dodawanie dźwięków,
  • wstawianie rysunków bitmapowych i wektorowych,
  • wykorzystanie elementów znalezionych w zasobach WWW,
  • osadzanie obiektów z innych programów z wykorzystaniem techniki OLE.

  4. Wykorzystanie układów slajdów:
  • numerowanie,
  • dokumentowanie slajdów,
  • przyciski Akcji i ich wykorzystanie,
  • ustawianie przejść między slajdami,
  • niestandardowe przejścia między slajdami,
  • ustawianie tempa przechodzenia między slajdami i ewentualna pętla,
  • przygotowanie prezentacji do druku.

  5. Zaawansowane możliwości Ms PowerPoint:
  • niestandardowe metody tworzenia prezentacji,
  • zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków,
  • zasady tworzenia hiperłączy do dokumentów pakietu Office,
  • zasady tworzenia hiperłączy do stron lub serwisów WWW.

  6. Aktualizowanie programu przez centralę PowerPoint.

  7. Przegląd innych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych i porównanie z Ms PowerPoint.

 • ukończenia szkolenia

 • Nasze szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem analizy zastosowań i szablonów.
  Uczestnicy, pracując na komputerach/laptopach wyposażonych w MS Office 2010 (można używać własnego komputera):
  • rozwiązują praktyczne zadania związane z Power Point,
  • prezentują swoje prezentacje,
  • porównują zdobytą wiedzę i umiejętności do realiów swojej pracy.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw, którzy mają za zadanie przygotowywać profesjonalne prezentacje oraz wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności obsługi PowerPoint.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Joanna Kuznowicz

Szkolenia o podobnej tematyce