16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

MS Excel - Zastosowanie w statystyce

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie MS Excel - Zastosowanie w statystyce zostało stworzone z myślą o osobach pragnących wykorzystać program MS Excel do dokonywania analiz statystycznych. Program szkolenia został dobrany tak, żeby przekazać uczestnikom podstawy teoretyczne na temat statystyki oraz nauczyć jak rozwiązywać zadania statystyczne przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 • Zakres tematyczny szkolenia MS Excel - Zastosowanie w statystyce:  1. Podstawowe pojęcia statystyki

  - Populacja

  - Próba

  - Rodzaje zmiennych (cech statystycznych)

  - Rodzaje danych

  - Badanie statystyczne

  - Metody statystyczne (opis, wnioskowanie)  2. Statystyka opisowa:

  - Miary położenia (średnie, dominanta, kwantyle)

  - Miary zróżnicowania /dyspersji( wariancja, odchylenie, rozstęp)

  - Miary asymetrii (skośność)

  - Miary koncentracji (ocena kurtozy)

  - Prezentacja danych – szeregi rozdzielcze z przedziałami klasowymi dla cechy skokowej

  i ciągłej; częstość, częstość względna i skumulowana, prezentacje graficzne  3. Statystyka matematyczna:

  - Prawdopodobieństwo (właściwości)

  - Rozkłady prawdopodobieństwa (zmiennych skokowych ( np. zerojedynkowy, dwumianowy,

  Poissona) i ciągłych – funkcje gęstości ( np. normalny, t-Studenta, chi-kwadrat);

  dystrybuanty rozkładów; omówienie rozkładów, jego właściwości, graficznej prezentacji;

  umiejętność czytania prawdopodobieństwa z wykresu

  - Wartość oczekiwana

  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/excel-zastosowanie-w-statystyce

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Excel - Zastosowanie w statystyce ma charakter warsztatowo-wykładowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Szkolenie MS Excel - Zastosowanie w statystyce przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystać program MS Excel do dokonywania analiz statystycznych. Program

  szkolenia został dobrany tak, żeby przekazać uczestnikom podstawy teoretyczne na temat statystyki oraz nauczyć jak rozwiązać zadania statystyczne przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Kamil Targosiński

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce