24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 10

MS Excel - Zastosowanie w biznesie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie MS Excel w biznesie dedykowane jest wszystkim osobom wykorzystującym program MS Excel w codziennej pracy jako narzędzie wspomagające obróbkę i analizę danych biznesowych. Polecane przedsiębiorcom, pracownikom działów: księgowego, HR oraz kierownictwu każdego szczebla.

 • Zakres tematyczny szkolenia MS Excel w biznesie:  1. Tips & Tricks, Formatowanie:

  - Zaawansowane metody poruszania się po arkuszu oraz skoroszycie

  - Przenoszenie danych między arkuszami

  - Tworzenie łączy między arkuszami i skoroszytami

  - Budowa i modyfikacja formatów niestandardowych

  - Formatowanie warunkowe na podstawie kryteriów tekstowych, liczbowych oraz formuł

  - Nazwy zdefiniowane – odwołania względne, bezwzględne, mieszane

  - Dynamiczne zakresy danych

  - Inspekcja formuł  2. Formuły i funkcje:

  - Logiczne: JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, ORAZ, LUB

  - Bazy danych: BD.SUMA, BD. ŚREDNIA, BD.MIN, BD.MAX

  - Wyszukiwania i odwołania: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS, ADR.POŚR, PRZESUNIĘCIE

  - Informacyjne: CZY.BŁĄD, CZY.PUSTA, ISEVEN, ISODD

  - Matematyczne: ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.W.GÓRĘ, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.W.DÓŁ, ZAOKR.DO.CAŁK, RZYMSKIE, SUMA.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW

  - Tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, ZNAJDŹ, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY, USUO.ZBĘDNE.ODSTĘPY

  - Finansowe: PMT, PPMT, IPMT, FV, PV, NPV, DB, DDB, RATE, SLN, SYD

  - Daty i czasu: DZIŚ, TERAZ, DZIEO, MIESIĄC, ROK, DATA, DATA.RÓŻNICA, NETWORKDAYS, WORKDAY, DZIEO.TYG, YEARFRAC

  - Formuły tablicowe

  - Odwołania cykliczne  3. Poprawnośd danych, zabezpieczanie arkusza i skoroszytu:

  - Opcje sprawdzania poprawności: komunikat wejściowy, alert o błędzie

  - Zaawansowane sprawdzanie poprawności za pomocą formuły

  - Ochrona arkusza

  - Selektywne blokowanie komórek

  - Ukrywanie formuł

  - Ustawianie hasła dostępu do pliku  4.Bazy danych:

  - Filtr zaawansowany

  - Wyszukiwanie unikatowych rekordów

  - Usuwanie duplikatów

  - Wyszukiwanie niedopasowanych danych

  - Sortowanie wg listy niestandardowej

  - Sumy częściowe – jednopoziomowe oraz zagnieżdżone

  - Konsolidacja danych  5. Tabele przestawne:

  - Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie listy standardowej oraz tabeli

  - Modyfikacja tabeli przestawnej

  - Konsolidacja danych z wykorzystaniem tabeli przestawnej

  - Wyodrębnianie elementów z pola „Filtr raportu”  6. Dane zewnętrzne:

  - Import danych zewnętrznych z baz danych, plików tekstowych

  - Kwerendy sieci WEB

  - Eksport danych  7. Analizy co-jeśli:

  - Menedżer scenariuszy

  - Szukaj wyniku

  - Solver

  - Tabela danych

  - Formanty, elementy sterujące  8. Wykresy:

  - Dobór odpowiedniego typu wykresu

  - Łączenie wykresów

  - Automatyczna aktualizacja wykresu  9. Makropolecenia:

  - Czym są makra

  - Tworzenie i modyfikowanie makropoleceo za pomocą rejestratora makr

  - Przechowywanie makropoleceo  10. Drukowanie:

  - Drukowanie wielu arkuszy

  - Drukowanie fragmentu arkusza

  - Orientacja wydruku

  - Dodawanie stopki lub nagłówka

  - Drukowanie wykresu

  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/excel-zastosowanie-w-biznesie

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Excel w biznesie ma charakter wykładowo-warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Szkolenie MS Excel w biznesie dedykowane jest wszystkim osobom wykorzystującym program MS Excel w codziennej pracy jako narzędzie wspomagające obróbkę i analizę danych biznesowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Kamil Targosiński

Szkolenia o podobnej tematyce