24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 10

MS Excel - Zaawansowany kurs programowania w języku VBA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie MS Excel Programowanie w języku VBA – poziom zaawansowany zostało stworzone z myślą o osobach projektujących rozwiązania w oparciu o najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny – MS Excel. Na szkoleniu nauczysz się tworzyć aplikacje komunikujące się z użytkownikami przez zaawansowane formularze a także poznasz szereg ciekawych możliwości ułatwiających pracę –jak np. tworzenie automatycznej kopii zapasowej przed każdorazowym zamknięciem pliku.  Szkolenie nie jest przeznaczone dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z VBA. Kurs dedykowany jest osobom, które posiadają już podstawową wiedzę nt. wykorzystania VBA do budowy makr. Uczestnik powinien umieć posługiwać się podstawowymi zmiennymi, pętlami oraz podejmować decyzje przy użyciu instrukcji IF.

 • Zakres tematyczny szkolenia MS Excel Programowanie w języku VBA – poziom zaawansowany:

  1. Model obiektowy – obiekty i kolekcje obiektów

  2. Zmienne obiektowe
  - Poprawne deklarowanie zmiennych
  - Pętla w kolekcji obiektów

  3. Zmienne tablicowe
  - Deklarowanie tablic
  - Redefiniowanie wymiarów tablicy
  - Tablice wielowymiarowe

  4. Funkcje użytkownika
  - Bezargumentowe, jednoargumentowe, dwuargumentowe
  - Tworzenie opisu funkcji
  - Ulotność funkcji

  5. Obsługa zdarzeń
  - Zdarzenia skoroszytu
  - Zdarzenia arkusza
  - Zdarzenia wykresu
  - Zdarzenia OnTime oraz OnKey

  6. Zaawansowane formularze
  - Wywoływanie formularzy
  - Definiowane typów pól formularza
  - Walidacja danych
  - Modalność
  - Wykresy w oknie formularza

  7. Obsługa błędów
  - Ustawienia regionalne a działanie kodu
  - Włączanie/wyłączanie obsługi błędów

  8. Dobre praktyki tworzenia kodu
  - Tworzenie plików pomocy
  - Struktura kodu
  - Optymalizacja kodu

  9. Tabele przestawne w VBA
  - Deklarowanie buforu tabeli przestawnej
  - Pętle po elementach filtru
  - Tworzenie wielu tabel przestawnych
  - Odświeżanie tabel przestawnych

  10. Operacje na plikach
  - Tworzenie plików
  - Automatyczne tworzenie kopii zapasowych
  - Usuwanie plików
  - Bezpieczeństwo
  - Metody GetOpenFilename, GetSaveAsFilename

  11. Pliki tekstowe
  - Zapis do pliku tekstowego
  - Odczyt pliku tekstowego

  12.Szablony .xltm oraz dodatki .xlam

  13. Współpraca z innymi aplikacjami
  - Wymiana danych MS Excel, MS Access, MS Word
  - Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z MS Excel
  - Wczesne i późne wiązanie

  14. Moduły klas

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie MS Excel Programowanie w języku VBA – poziom zaawansowany ma charakter wykładowo-warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  * Zaprezentowanie problemu

  * Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  * Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  * Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  * Omówienie rozwiązań

  * Utrwalenie  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

  W trakcie szkoleń uczestnicy dostają także do rozwiązania tzw. Laboratoria – są to ćwiczenia wymagające zastosowania wielu świeżo przyswojonych umiejętności. Laboratoria zazwyczaj podsumowują dany moduł szkoleniowy.

 • Szkolenie MS Excel Programowanie w języku VBA – poziom zaawansowany nie jest przeznaczone dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z VBA. Kurs dedykowany jest osobom, które posiadają już podstawową wiedzę nt. wykorzystania VBA do budowy makr. Uczestnik powinien umieć posługiwać się podstawowymi zmiennymi, pętlami oraz podejmować decyzje przy użyciu instrukcji IF.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Kamil Targosiński

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce