16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

MS Excel - Poziom zaawansowany

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie Zaawansowane narzędzia MS Excel (MS Excel – poziom zaawansowany) przeznaczone jest dla osób sprawnie poruszających się w programie MS Excel pragnących wykorzystywać program MS Excel do budowania zaawansowanych, zagnieżdżonych formuł oraz wykorzystywania zaawansowanych narzędzi do analizy dużych zestawień danych.  Szkolenie pokazuje w jaki sposób importować i eksportować dane oraz dokonać ich odpowiedniej obróbki (oczyszczenia) przed dalszą analizą.  Szkolenie MS Excel Zaawansowany przedstawia także możliwość wykorzystania wbudowanych narzędzi programu Excel do analizy „co-jeśli” jak np. Menedżer Scenariusz, Szukaj Wyniku czy też Tabela danych. Kursant po ukończonym szkoleniu potrafi sprawnie poruszać się wśród zaawansowanych opcji programu, budować wielopoziomowe formuły zagnieżdżone, a wyniki tych formuł wykorzystywać do dalszej obróbki a także automatyzować podstawowe czynności przy użyciu nagranych uprzednio makr. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas szkolenia będziesz w stanie znacznie skrócić czas niezbędny do tej pory na wykonanie pracy oraz zdobędziesz umiejętność automatyzowania oraz chronienia arkusza.

 • Zakres tematyczny szkolenia Zaawansowane narzędzia MS Excel (Excel - poziom zaawansowany):  Formatowanie:  • Modyfikacja formatów liczbowych

  • Tworzenie własnych formatów

  • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem własnych formuł

  o Sprawdzanie kryteriów za pomocą zagnieżdżonych funkcji

  o Kolorowanie całych wierszy/kolumn

  o Wyróżnianie na podstawie rozwijanych list  Nadzór nad poprawnością:  • Sprawdzanie poprawności za pomocą formuł

  o Budowa reguły z wykorzystaniem funkcji

  o Listy rozwijane zależne od innych list

  • Śledzenie zmian  Zaawansowane formuły i funkcje:  • Rodzaje odwołań

  • Tworzenie obszarów nazwanych, zarządzanie nazwami

  • Obszary dynamiczne

  • Odwołania cykliczne – unikanie oraz sposoby świadomego wykorzystania

  • Funkcje:

  o Daty i czasu (m.in. DATA.RÓŻNICA, DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, CZĘŚĆ.ROKU, DATA, GODZINA, NUM.TYG)

  o Wyszukiwania i odwołania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, ADR.POŚR, NR.KOLUMNY, WIERSZ, PRZESUNIĘCIE, WYBIERZ, TRANSPONUJ)

  o Matematyczne (m.in. SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.WARUNKÓW, RZYMSKIE, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.W.GÓRĘ, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.W.DÓŁ, LOS.ZAKR)

  o Finansowe (m.in. PMT, PPMT, IPMT, FV)

  o Logiczne (m. in. JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD)

  o Tekstowe (m.in. DŁ, ZNAJDŹ, PODSTAW, OCZYŚĆ, KOD, ZNAK)

  o Statystyczne (m. in. LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, LICZ.PUSTE, ŚREDNIA.WARUNKÓW, WSP.KORELACJI)

  o Informacyjne (LICZ.PUSTE, ILE.NIEPUSTYCH)

  • Formuły zagnieżdżone

  • Budowanie formuł tablicowych  Zaawansowane narzędzia bazy danych:  • Baza danych w programie EXCEL

  • Filtrowanie zaawansowane, Fragmentator

  • Konsolidacja danych (z wielu arkuszy, z wielu plików)

  • Tabela dwóch zmiennych

  • Tabele przestawne

  o Wstawianie oraz modyfikacja pól

  o Tworzenie własnych pól obliczeniowych

  o Tabela na podstawie wielu zakresów konsolidacji

  o Zmiana sposobu pokazywania wartości (Pokaż wartości jako…)

  o Pobieranie danych z tabel przestawnych (WEŹDANETABELI)

  • Tekst jako kolumny (automatyzacja makrem)

  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/excel-zaawansowany

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenia MS Excel - Poziom zaawansowany mają charakter wykładowo - warsztatowy.  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Kurs został stworzony z myślą o osobach pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym, wykorzystujących zaawansowane narzędzia oraz operujących na dużych zestawieniach danych. Szkolenie uczy praktycznego stosowania narzędzi, znacznie przyspieszających i ułatwiających pracę.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Kamil Targosiński

Szkolenia o podobnej tematyce